2013-05-14 16:45:13

Utvandringen av de kristna från Irak fortsätter


(14.05.2013) Sedan Saddan Husseins fall år 2003 har omkring 80% av den kristna befolkningen lämnat Irak. Det säger den kaldeiske redemptoristen Paul Sati som kommer från Mosul och nu är ansvarig för det kaldeiska samfundet i Antwerpen, i Belgien. I dessa dagar har han deltagit i den årliga vallfärden som den schweiziska avdelningen av organisationen ”Hjälp till Kyrkan som lider ” utför till benediktinerklostret i Einsiedeln och han definierade då situationen i Irak såsom en verklig ”arabisk vinter”.

Sedan slutet av regimen i Irak har ett tusental kristna i landet mördats och ett sextiotal kyrkor varit föremål för extremisternas attacker. ”Det som en gång i tiden var civilisationens och kristendomens vagga är idag en plats där de kristna är utsatta för hot, förföljda och bortjagade och tvungna att gömma sig”, sa fader Sati, som bland annat erinrade om det blodiga attentatet mot den syrisk-katolska katedralen i Baghdad i oktober 2010 som orsakade ett femtiotal dödsoffer bland de troende. Han nämnde också den långa listan på mord på religiösa ledare, bland vilka ärkebiskopen i Mosul, mons. Ranho, föreståndaren för en kaldeisk kyrka som dödades tillsammans med tre diakoner efter Mässan och mordet på en ortodox präst.

Fader Sati preciserade att det inte endast är de kristna som är föremål för islamisternas våld utan även många muslimer och företrädare för andra religiösa minoriteter är det. Faktum är dock att livet för de kristna i Irak är mycket mindre säkert nu än under Saddam Husseins regim och detta förklarar varför den största utvandringen av kristna från Irak har skett just under de sista åren. Omkring tre miljoner kristna lär ha lämnat landet under det sista seklet, men det är särskilt de sista tio åren som utvandringen har ökat. Före det första världskriget när området lydde under det osmanska riket utgjorde de kristna omkring en fjärdedel av den irakiska befolkningen.
All the contents on this site are copyrighted ©.