2013-05-14 16:41:57

Egipt: katolicki patriarcha koptyjski Sidrak o spotkaniu Papieża Franciszka z Tawadrosem II


„Spotkanie Papieża Franciszka z Papieżem Tawadrosem II wywołało radość zwłaszcza wśród zwykłych, prostych ludzi. Teraz jest nadzieja na konkretne kroki na drodze do jedności” – powiedział katolicki patriarcha Aleksandrii Ibrahim Isaak Sidrak, komentując wizytę zwierzchnika prawosławnych Koptów w Watykanie. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty mówił do patriarchy koptyjskiego o wzajemnym zjednoczeniu w chrzcie, czego „szczególnym wyrazem jest nasza wspólna modlitwa”. Patriarcha Sidrak podkreślił wagę tych słów w kontekście rozpowszechnionej wśród prawosławnych Koptów praktyki powtórnego chrztu osób przechodzących do nich z Kościoła katolickiego. Zwyczaj ten rodzi nieporozumienia i przeczy świadectwu Ewangelii.

Patriarcha Sidrak docenił także fakt, że oficjalne przemówienia biskupa Rzymu i prawosławnego papieża koptyjskiego nie odnosiły się bezpośrednio do egipskich problemów politycznych i społecznych, w tym napięć między środowiskami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. „Było to spotkanie o charakterze eklezjalnym. Nawiązanie Papieża Franciszka do «ekumenizmu cierpienia» było bardzo pięknym, duchowym odniesieniem, ale każda interpretacja tylko w kluczu politycznym ostatecznie ogranicza zakres tych samych słów. My chrześcijanie musimy się zjednoczyć, aby służyć innym. Nasza jedność nie może być zredukowana do politycznego sojuszu przeciwko wspólnemu wrogowi” – podkreślił katolicki hierarcha.

sg/rv, fides
All the contents on this site are copyrighted ©.