2013-05-13 14:31:38

Popiežiškasis žinynas 2013 ir Bažnyčios statistinis žinynas 2001-2011 (+video)


Popiežiui Pranciškui pristatytas šių metų Popiežiškasis Žinynas – Annuario Pontificio. Pirmadienio rytą vykusioje audiencijoje Žinyną Popiežiui pristatė Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone su sekretoriaus pavaduotoju arkiv. Angelo Becciu ir Vatikano leidyklos bei spaustuvės vadovais. Šiemetinis žinynas pasirodė kiek vėliau negu ankstesniais metais. Žinyno rengimas buvo laikinai sustabdytas paskelbus žinią apie popiežius Benedikto XVI sprendimą atsisakyti tarnystės. Dabar išėjęs naujas leidimas atspindi situaciją buvusią ne kalendorinių metų paskutinę dieną, bet kovo 13-ąją, t.y. popiežiaus Pranciškaus išrinkimo dieną. Kartu su naujuoju Popiežiškuoju žinynu, popiežiui Pranciškui taip pat pristatytas naujo Bažnyčios statistinio metraščio leidimas, atspindintis pokyčius nuo 2001 iki 2011 metų.

Popiežiškasis žinynas – tai kasmet leidžiamas nedidelio formato, bet beveik dviejų su puse tūkstančio puslapių tomas, kuriame galima rasti praktiškai visą parankinę informaciją apie Katalikų Bažnyčią – duomenis apie visus pasaulio vyskupus, informaciją apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Tai pat pateikiamos trumpos istorinės žinios apie Šv. Sosto institucijas. Žinyną užbaigia pavardžių indeksas, kuriame kartu su žinyne minimomis pavardėmis, pateikiamos ir viso pasaulio garbės prelatų ir monsinjorų pavardės.

Pirmadienį Popiežiui pristatyto Žinyno skelbiamais duomenimis, nuo 2012 m. pradžios iki Benedikto XVI pontifikato pabaigos buvo įkurta 11 naujų vyskupijų, 2 asmeniniai ordinariatai, 2 Rytų apeigų Bažnyčių vyskupijos. Šiuo metu pasaulyje iš viso yra 2 979 vyskupijos ir kiti bažnytiniai teritoriniai vienetai.

Statistinis žinynas skelbia, kad nuo 2001 per dešimtį metų katalikų skaičius padidėjo 1,5 % ir 2011 m. jų buvo 1 214 milijonų. Pasaulio gyventojų skaičius per tą patį laiką padidėjo 1,23 %. Katalikai sudaro 17,5 % visų pasaulio gyventojų. Beveik pusė (48,8 %) katalikų gyvena Amerikoje.
Per pastarąjį dešimties metų laikotarpį vyskupų skaičius nuo 5 104 išaugo iki 5 132. Apie 70 % visų vyskupų gyvena Europoje ir Amerikoje.

Kunigų skaičius per dešimtį metų padėjo 2,1 % ir 2011 m. gruodžio 31 d. visame pasaulyje jų buvo 413 418. Augimo dinamika skirtinga: Afrikoje kunigų skaičius per dešimtį metų padidėjo 39,5 %, Azijoje – 32 %, Amerikoje – beveik nekito, Europoje – sumažėjo 9 %.

Tuo pat metu visur, taip pat ir Europoje, gerokai padidėjo nuolatinių diakonų skaičius, nuo 29 tūkst. išaugdamas iki 41 tūkst.

Vyrų vienuolių nekunigų skaičius Afrikoje ir Azijoje augo, o Europoje, Amerikioje ir Okeanijoje mažėjo, tačiau bendras balansas viso pasaulio mastu išliko stabilus – ir 2001, ir 2011 m. vyrų vienuolių nekunigų buvo 55 tūkst.

Moterų vienuolių skaičius per dešimtį metų nuo 792 tūkst. sumažėjo iki 713 tūkst., tai yra net apie 10 %. Vis dėl to žiūrėdami į atskirų kontinentų situaciją, matome, kad moterų vienuolių skaičius smarkiai sumažėjo Europoje, Okeanijoje ir Amerikoje (maždaug po 20 %), bet gerokai padidėjo Afrikoje (28 %) ir Azijoje (18 %).

Kandidatų į kunigus (diecezinėse ir vienuolijų seminarijose) skaičius per tą patį dešimties metų laikotarpį nuo 112 244 išaugo iki 120 616, tai yra maždaug 7,5 %. Dinamika analogiška kaip ir kunigų atveju: Afrikoje ir Azijoje skaičius išaugo 30 %, Europoje sumažėjo 21,7 %. Seminaristų skaičiaus mažėjimas (1,9 %) pastebėtas ir Amerikoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.