2013-05-13 16:18:19

Popiežius Pranciškus: „Be atminties krikščionis yra stabmeldys“ (+ video)


Pirmadienio rytą aukodamas Šv. Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje popiežius Pranciškus homilijoje kalbėjo apie atmintį, kuri yra Šventosios Dvasios dovanota malonė. Mišiose dalyvavo Vatikano radijo ir Popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos darbuotojai.

„Ne visi krikščionys žino, kas yra Šventoji Dvasia, kokia ji. Kartais girdime sakant: „Gerai pažįstu Tėvą ir Sūnų, meldžiuosi „Tėve mūsų“ kreipdamasis į Tėvą, esu Komunijoje su Sūnumi, ... o kaip kreiptis į Šventąją Dvasią, nežinau“. Kiti sako: „Šventoji Dvasia yra lyg balandis, atnešantis mums septynias dovanas“, ir taip Šventoji Dvasia visuomet lieka nuošalyje, nes mes nerandame jai tinkamos vietos savo gyvenime,“ – kalbėjo Šventasis Tėvas.

Krikščionis be atminties nėra tikras krikščionis: tai vyras ar moteris, kuris yra įkalintas dabarties akimirkoje, neturintis istorijos. Būtent Šventoji Dvasia išmoko jį priimti istoriją, istorinę atmintį... Taigi, Šventoji Dvasia dovanoja mums atmintį - „tai mūsų gyvenimo, mūsų istorijos atmintis, primenanti akimirką, kai mums buvo suteikta malonė susitikti Jėzų, tai atmintis apie viską, ką Jėzus mums pasakė“.

O kai užpuola tuštybė ir žmogus įtiki esąs vertas „šventumo Nobelio premijos“, atmintis jam padeda: „Bet prisimink, kur tave radau: kaimenės gale“. Atmintis tai didžiulė malonė, ir jei krikščionis neturi atminties – jis ne krikščionis, o stabmeldys. Nes jis stovi tokio Dievo akivaizdoje, kuris niekur neveda, o mūsų Dievas rodo mums kelią, eina su mumis, mus išgano, dalyvauja mūsų istorijoje. Atminties malonės dėka gyvenimas tampa vaisingesnis, - sakė Popiežius pirmadienio rytą Šv. Mortos namuose susirinkusiems Vatikano darbuotojams. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.