2013-05-08 15:14:01

Påve Franciskus: Onsdagsaudiens, människan är ”en resenär”


(08.05.2013) Människan är "en resenär", och hans motor är den helige Ande, som lär oss att vara som "barn" och att leva våra liv med "Guds ögon", sa påven under hans allmänna onsdagsaudiens idag. Påven fokuserade hans anmärkningar på "vem den helige Ande är", och definierade honom som "den outtömliga källan av Guds liv i oss själva".

"Människan under alla tider och på alla platser önskar ett liv som är fullkomligt, vackert, rätt och gott, ett liv som inte hotas av döden, men som kan utvecklas och växa till sin fullhet", inledde påven. Enligt honom, är "människan som en resenär som medan hon korsar livets öken, törstar efter det friska, levande vattnet som kan släcka hennes djupa längtan efter ljus, kärlek, skönhet och frid". "Vi känner alla denna önskan", sa påven och fortsatte "Jesus ger oss detta levande vatten: den helige Ande, som utgår från Fadern och som Jesus utgjuter i våra hjärtan". Jesus kom för att ge oss detta "levande vatten", som är den helige Ande, fortsatte påven, "så att våra liv skulle ledsagas av Gud, understödjas av Gud, näras av Gud". "När vi säger att en kristen är en andlig människa, menar vi verkligen det här: att en kristen är en person som tänker och agerar enligt Guds vilja, enligt den Helige Ande".

"Hur är det med oss? Tänker vi enligt Guds vilja? Handlar vi enligt Guds vilja? Eller låter vi oss styras av många andra saker som inte är Gud?” frågade påven. "Vi borde alla besvara denna fråga i våra hjärtan", tillade han. "Vi vet att vatten är nödvändigt för allt liv: vi kommer alla att dö utan vatten". Vatten "släcker vår törst, det renar, det gör jorden bördig", sa påven och tillade: "Det levande vattnet, den helige Ande, är en gåva från den Uppståndne som kommer för att leva i oss, rena oss, upplysa oss, förnya oss och förvandla oss eftersom han gör oss delaktiga i Guds liv som är kärlek. Av denna anledning, säger Paulus att livet för en kristen är besjälad av Anden och dess frukter, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning", påminde påven, och tillade att "den Helige Ande leder oss in i Guds liv som barn, och intygar att vi är Guds barn".
All the contents on this site are copyrighted ©.