2013-05-06 15:48:31

Påven: Den helige Ande, vår följeslagare och vän, utan Honom kan vi inte lära känna Jesus


(06.05.2013)Den Helige Ande är vår vän och kamrat på vägen och berättar för oss var Jesus är. Det sa påve Franciskus i sin predikan under mässan i Santa Martakapellet på måndagsmorgonen. Han upprepade även vikten av självrannsakan för varje kristen. Närvarande var anställda vid Vatikanens fabrik tillsammans med VD:n kardinal Angelo Comastri och Msgr. Pablo Colino, prefekt för musikkapellet.

En predikan helt centrerad på den Helige Ande, som är själva Gud och Guds person, som vittnar om Jesus Kristus i oss. Påven talade om den skyddande Helige Ande som Jesus kallar Hjälparen, det är den som skyddar oss, och som alltid är vid vår sida för att stödja oss.

Lyssna här: RealAudioMP3 Det kristna livet kan inte förstås utan den Helige Ande:s närvaro. Utan den skulle vi inte vara kristna. Det skulle vara ett hedniskt religiöst liv, där man tror på Gud men utan det liv som Jesus vill ge sina apostlar. Och det som ger det livet är den närvarande Helige Ande.

Anden "vittnar" om Jesus, sa påven, så att vi kan vittna om Honom till andra.

Lyssna här: RealAudioMP3 I den första läsningen (Apg 15:26-16:4) finns en vacker sak: denna kvinna som lyssnade till Paulus, som hette Lydia. Man säger om henne att Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Detta gör den Helige Ande; han öppnar våra hjärtan så att vi kan lära känna Jesus. Utan Honom kan vi inte lära känna Jesus. Han förbereder oss för mötet med Jesus. Han får oss att gå Jesu väg. Den helige Ande verkar i oss under hela dagen, under hela vårt liv som ett vittne som berättar var Jesus är.

Påven uppmanade flera gånger om att bönen är vägen till att i varje ögonblick få nåden om den Påskens fruktbarhet. En rikedom som är möjlig tack vare den Helige Ande. Sedan talade påven om självrannsakan som den kristne har efter varje dag. En övning som gör gott för att det är att medvetandegöra det hjärta som Herren har gett oss.

Lyssna här: RealAudioMP3 Vi ber om nåden att vänja oss vid närvaron av denna följeslagare, den Helige Ande, och om denna vittnesbörd om Jesus som berättar var Jesus är, hur man hittar Jesus och vad Jesus säger. Att ha en slags förtrolighet med den: det är en vän. Jesus har sagt: Nej, jag lämnar dig inte ensam, jag lämnar dig Detta. Jesus ger oss detta som en vän. Jesus Vi är vana att fråga oss innan dagens slut: Vad har den Helige Ande i mig idag? Vilken vittnesbörd har han gett mig? Hur har han talat till mig? Vad har han föreslagit? För att det är en gudomlig närvaro som hjälper oss att gå vidare i våra kristna liv. Vi ber denna nåd i dag. Och att det kommer att ske det som vi bad i vår bön, att i varje ögonblick få nåden om den Påskens fruktbarhet. Så må det vara.








All the contents on this site are copyrighted ©.