2013-05-04 17:20:46

Wspólna komisja Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela: apel o wychowywanie wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa do wzajemnego szacunku


Wkład zmarłego pół wieku temu Jana XXIII w poprawę relacji katolicko-żydowskich przypomniała wspólna komisja przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela. Zebrała się ona już po raz 12., tym razem w Jerozolimie, na początku tego tygodnia, 29 i 30 kwietnia. Jej spotkania odbywają się od czasu pamiętnej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej.

Uczestnicy dwudniowych obrad wskazali z uznaniem na zaangażowanie nowego Papieża Franciszka w kontakty z wyznawcami judaizmu, kiedy był arcybiskupem Buenos Aires. Przypomniano jego przyjaźń z tamtejszą społecznością żydowską. Wyrażono nadzieję, że w czasie jego pontyfikatu nastąpi dalsze pogłębienie relacji między katolikami a Żydami. Mówiono też o znaczeniu we wspólnotach religijnych wychowywania do wzajemnego poznania i zbliżenia. O uwzględnianie tej sprawy w programach szkolnych komisja zwróciła się do izraelskiego ministerstwa oświaty i do watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Stwierdzono potrzebę przeciwstawiania się uprzedzeniom i zagrożeniom wobec Żydów i chrześcijan. Delegacja Stolicy Apostolskiej zapewniła o gotowości zwalczania antysemityzmu, zwłaszcza w krajach o większości katolickiej, zaś rabini potwierdzili wolę dbania o dobro chrześcijańskiej mniejszości w państwie izraelskim.

Wspólna komisja Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela prowadzi dialog o charakterze religijnym. Watykańsko-izraelskie negocjacje dyplomatyczne odbywają się na innej płaszczyźnie, komisja wspomniała jednak również o nich, wyrażając nadzieję na rychłe osiągnięcie przygotowywanego w ich trakcie porozumienia. Pozdrowienia obradującym w Jerozolimie przedstawicielom Stolicy Świętej i rabinatu przesłał prezydent Izraela Szymon Peres, który w tym samym czasie spotkał się w Rzymie z Papieżem Franciszkiem.

ak/ rv, plj
All the contents on this site are copyrighted ©.