2013-05-04 12:30:41

Dagen för katolska brödraskap och folklig fromhet 3 - 5 maj


(04.05.2013) Med anledning av Trons år firar man i dessa dagar dagen för katolska brödraskap och folklig fromhet, som äger rum mellan den 3 och den 5 maj. Ett brödraskap är en lekmannaorganisation som främjar kristen välgörenhet och som officiellt har godkänts av kyrkan. Över 50,000 personer har anmält sig. Den internationella sammankomsten samlar brödraskap från Italien, Spanien, Malta, Frankrike, Polen och Irland. Man belyser biktens sakrament och höll en eukaristisk tillbedjan från kl 16:00 till midnatt den 3 maj i romerska kyrkor.

Idag den 4 maj inledde man kl 07:00 en pilgrimsfärd till Petri grav, med tillbedjan och bikt från kl 8:00 till lunchtid i kyrkor över hela Rom, katekesundervisning i basilikan San Paolo Fuori le Mura och sedan firas en internationell mässa i samma basilika kl 18:30.

På söndagsmorgonen den 5 maj kommer medlemmarna i de katolska brödraskapen att delta i en procession nerför Via della Conciliazione tills de når Petersplatsen. Påven Franciskus kommer sedan att fira mässan kl 10.00 på Petersplatsen, följt av Regina Caeli bönen.

All the contents on this site are copyrighted ©.