2013-05-03 13:19:04

Popiežius Pranciškus: Drąsiai skelbkime Evangeliją; nebūkime atvėsę (+video)


Penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie pareigą drąsiai skelbti Evangeliją ir apie krikščionims gręsiantį atvėsimo pavojų. Mišiose Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje, tarp kitų, dalyvavo ir būrys Šveicarų gvardijos karių, kurie duos priesaiką gegužės 6 d.

Mes visi, krikščionys, gavome tikėjimą ir visų mūsų pareiga jį perduoti kitiems. Kas yra tas tikėjimas, kurį turime skelbti? Tai, sakė Popiežius, tikėjimas, kad Jėzus buvo prikeltas iš numirusių, kad savo mirtimi ir prisikėlimu jis mums atleido nuodėmes ir sutaikino mus su Tėvu.

Tikėjimo skelbimui reikalinga drąsa. Jėzus mums tarsi meta iššūkį, sakydamas: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje“. Aš viską padarysiu ko tik manęs prašysite. Turime drąsiai sakyti Jėzui: Tu pažadėjai; prašau, išklausyk!

Kai Bažnyčia paranda drąsą, joje įsigali drungnumo atmosfera. Ji tampa atvėsusių, drąsos netekusių krikščionių bendruomene. Tai labai kenkia Bažnyčiai, atvėsta mūsų vidus, prasideda problemos tarp mūsų, nematome tikslo, neturime drąsos – nei drąsos melstis, nei drąsos skelbti Evangeliją. Esame atvėsę... Turime tik tiek drąsos, kiek jos pakanka mūsų smulkiems reikalams, mūsų pavydui, karjerizmui, egoistiškam ėjimui pirmyn. Vis tai kenkia Bažnyčiai. Bažnyčia turi būti drąsi. Turime drąsiai melstis. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.