2013-05-03 17:13:51

Az egyház legyen bátor és mondjon nemet a „langyos” keresztényekre – kérte péntek reggeli szentmiséjén a pápa


Minden kereszténynek kötelessége, hogy bátran közvetítse a hitet. Így buzdított Ferenc pápa a Szent Márta Házban megtartott szentmiséjén. Kiemelte, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk bátrak az imában is. Azt kérte a keresztényektől, hogy ne legyenek „langyosak”. A szentmisén a pápa Claudio Maria Celli érsekkel, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnökével koncelebrált. A szertartáson a Svájci Gárda tagjai vettek részt Daniel Rudolf Anrig parancsnok vezetésével, akiket külön üdvözölt a szentmise végén a Szentatya. „Nagyon szép tanúságot tesztek az egyházhoz való hűségről és a pápa iránti szeretetről” – mondta nekik.

Az Úr adja meg mindannyiunknak a bátorság és a kitartás kegyelmét az imában – kérte Ferenc pápa. Homíliáját az Evangélium hirdetése bátorságának szentelte. A keresztények, akik megkapták a hit ajándékát, életükkel és szavaikkal közvetítsék azt. De mi is ez az alapvető hit? – tette fel a kérdést a pápa. A hit a feltámadt Jézus Krisztusban, aki megbocsátotta vétkeinket halálával és kiengesztelt minket az Atyával. Ennek hirdetéséhez bátorságra van szükségünk. Ez a bátorság időnként könnyű.

Ferenc pápa felidézett egy személyes történetet életéből. Kisgyermekként a nagymamája minden Nagypénteken elvitte a gyertyás körmenetre, amelynek végén elérkeztek Krisztus holttestéhez. Ekkor a nagymama letérdeltette őket és azt mondta: Látjátok, meghalt, de holnapra feltámad. Így érkezett el a hit a meghalt és feltámadott Krisztusban. Az egyház történetében sokan voltak, akik egy kicsit próbálták elhalványítani ezt az erős bizonyosságot és spirituális feltámadásról beszélnek. Nem, Krisztus él! – erősítette meg a Szentatya. Közöttünk él. A keresztényeknek legyen bátorságuk hirdetni feltámadását, a Jó hírt.

Egy másfajta bátorságot is kér tőlünk Jézus. Jézus – egy kicsit erősen fogalmazva – kihívást intéz hozzánk az imában, és azt mondja: Bármit kérjetek a nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Legyen tehát bátorságunk Jézushoz fordulni és kérni, hogy segítsen a hit, az evangelizáció előrehaladásában és hogy oldja meg problémánkat. De rendelkezünk-e vajon ezzel a bátorsággal az imában? Vagy csak eltöltünk egy kis időt az imában? – tette fel a kérdést a Szentatya.

Emlékeztetett a bibliai történetre, amikor Ábrahám és Mózes bátran alkudoznak az Úrral. Ez a mások, az egyház érdekében való bátorság, amelyre ma is szükség van – állapította meg Ferenc pápa. Amikor az egyház elveszíti bátorságát, akkor a langyosság légköre uralkodik el. Langyos keresztényekké válnak tagjai, akiknek nincs bátorságuk… Ez nagyon rossz hatással van az egyházra, mert a langyosság befelé fordít, elkezdődnek az egymás közötti problémák. Nincs többé távlatunk, bátorságunk, az imában való bátorságunk az ég felé forduláshoz és az Evangélium hirdetéséhez. Langyossá válunk… Van azonban bátorságunk belekeveredni kicsinyes ügyeinkbe, féltékenységeinkbe, irigységünkbe, a karrierizmusba, az önző előrelépésbe. Ez nem tesz jót az egyháznak. Az egyház legyen bátor! Mindannyian legyünk bátrak az imában kihívást intézve Jézushoz! – buzdított Ferenc pápa péntek reggeli szentmiséje során.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.