2013-05-02 15:25:39

Popiežius Pranciškus: Būkime bendruomenė visada tarianti „taip“ Viešpačiui (+video)


Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu popiežius Pranciškus komentavo Apaštalų darbų skaitinį apie pirmąją krikščionių bendruomenę ir joje atsiradusius nuomonių skirtumus, liečiančius pagonių priėmimą į tikinčiųjų gretas. Jau tuomet vieni sakė: „ne, negalima, nereikia“, o kiti „reikia, būtina“. Buvo Bažnyčia sakanti „ne“ ir Bažnyčia sakanti „taip“. Prireikė Šventosios Dvasios įsikišimo. Jį suderino dvi skirtingas pozicijas, sutaikino Jeruzalės ir pagonių Bažnyčią.

Kai užsisklendžiame ir neklausome Šventosios Dvasios, - sakė Popiežius, - Bažnyčioje prasideda skilimai. Jei norime jų išvengti, turime sekti Jėzų, turime stengtis būti jam klusniomis bendruomenėmis, pajėgiomis jį skelbti. Kai krikščionių bendruomenė gyvena meile, kai išpažįsta savo nuodėmes, kai šlovina Viešpatį, kai atleidžia skriaudas, kai dalijasi meile su kitais, ji tuo pačiu jaučia ir poreikį sekti Viešpatį ir jo klausyti. Net ir tuomet kai mūsų nuomonės skiriasi, kai sakome „taip“ ir sakome „ne“, būkime bendruomenė visada tarianti „taip“ Viešpačiui. Prašykime, kad jo Šventoji Dvasia visada mus lydėtų, kad mokytų mus taip mylėti kaip Viešpats mylėjo, tarti „taip“ Viešpaties valiai. Ji mus taip pat tesaugo nuo buvimo „puritonais“ etimologine šio žodžio prasme, nuo neevangelinio švarumo, kad nebūtume draudimų bendruomenė, kad nebūtume tie, kurie viskam sako „ne“. Jėzus visų prima tikisi iš mūsų meilės, meilės jam, prašo, kad pasiliktume jo meilėje. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.