2013-05-02 15:49:21

A Krisztus szeretetéből fakadó egyház „igent” mondó közösség – Ferenc pápa szentbeszéde május másodikán szentmiséjén


Csütörtökön reggel Ferenc pápa szentmisét mutatott be szálláshelyén, a vatikáni Szent Márta Ház kápolnájában. Ezúttal a Vatikáni Múzeumok dolgozóinak egy része vett részt ezen a szentmisén. A Szentatyával együtt misézett Albert Malcolm Ranjith Patapendige Sri Lanka-i bíboros. Colombo érsekéről az érdekesség kedvéért elmondjuk, hogy 10 nyelven beszél folyékonyan. Szingaléz anyanyelvén kívül beszél héberül és minden nyugati világnyelven.

Az egyház azért képes igent mondó közösséggé válni, mert Krisztus szeretetéből fakad – mondta a Ferenc pápa homíliájában, amelyben az ősegyház által Pünkösd után tett első lépésekről elmélkedett. Az őskeresztény közösségek képesek voltak elmenni a peremvidékekre, hogy ott is hirdessék az evangéliumot. A Szentlélek működése kettős: egyfelől előre lendít, miközben azonban nehézséget is támaszt, másfelől összhangot teremt az egyházban. Jézus első tanítványai között Jeruzsálemben nagyon sokféle vélemény alakult ki arról, hogy befogadják-e az közösségbe a pogányokat. Voltak, akik nemet mondtak, voltak, akik nyitottak volta, voltak olyanok, akik igent mondtak, de feltételeket szabtak. Volt tehát „nemet” mondó és volt „igent” mondó egyház.

A Szentléleknek így egy többszörös munkát kellett végeznie, azaz összhangot kellett teremteni a különböző álláspontok között. Részben a maguk között a keresztények között Jeruzsálemben, részben pedig a keresztények és a pogányok között. A történelem során a Szentlélek mindig szép munkát végzett – állapította meg a pápa. Ha mi viszont nem engedjük működni a Szentlelket, akkor megosztottság keletkezik az egyházban, szekták jönnek létre és véleménykülönbségek alakulnak ki. Ez akkor történik, amikor bezárkózunk a Szentlélek igazsága előtt.

Mi tehát a kulcsszó az egyház kezdeteinek vitáival kapcsolatban. A Szentatya Jeruzsálem első püspöke, Jakab szavaira utalt: Amikor az Úr szolgálatának igája túlságosan súlyos, akkor senki sem akar az Úr elé jönni. Mi azonban azt hisszük, hogy az Úr kegyelméből nyertük el üdvösségünket. Elsőként tehát a kegyelem karizmáját kell hirdetnünk és majd meglátjuk, mi más teendőnk van.”

Ferenc pápa ezután arról elmélkedett, hogy a ma egyházában mit jelent az iga hordozása. Jézus egyszerűen azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg az ő szeretetében. Ebből a szeretetből fakad a parancsolatok megtartása, vagyis az, hogy az egyház igent mondó egyház tud lenni, hűséges az Úr iránt és az Ő akarata szerint cselekszik. Kérjük az Úr Jézustól, hogy a Lélek sugallatára mindig a szeretet közössége legyünk, nyitott, igent mondó közösség.

Ferenc pápa ezekkel a szavakkal zárta csütörtök reggel szentbeszédét: „Amikor a keresztény közösség szeretetben él, amikor őszintén megvallja vétkeit, imádja az Úr Jézust, megbocsájtja az elszenvedett sérelmeket is, akkor valóban igent mondó egyház. Ez az egyház szeretettel van mások iránt és ezt a szeretet képes megmutatni is. Az ilyen közösség kötelességének tartja, hogy hűséges legyen az Úrhoz és parancsolatai szerint éljen.”

(ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.