2013-05-03 14:58:34

Arkivyskupas Becciu apie popiežiaus Pranciškaus reformą


Balandžio 13 dieną paskelbus naujieną apie tai, jog popiežius Pranciškus subūrė aštuonių kardinolų grupę, kuri jam patars visuotinės Bažnyčios valdymo klausimais ir rengs apaštalinės konstitucijos apie Romos kuriją „Pastor bonus“ revizijos projektą, pasigirdo įvairiausių gandų ir spekuliacijų.

Apie tai Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino arkivyskupą Angelo Becciu, Popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotoją.

Pasak jo, situacija iš tiesų keista. Popiežius dar nesutiko savo patarėjų grupės, o patarimais jau lyja. Asmeniškai pasikalbėjus su Šventuoju Tėvu, jis gali pasakyti, kad bet kokios spėlionės apie būsimą Kurijos pertvarką yra nesavalaikės. Popiežius išklauso visus, tačiau pirmiausia norės išklausyti tuos, kuriuos pasirinko savo patarėjais. Tik po to bus parengtas „Pastor Bonus“ reformos projektas.

Komentuodamas kalbas apie tai, kad esą Pranciškus ketinąs uždaryti Šventojo Sosto institutą religiniams darbams, populiariai, bet neteisingai vadinamą „Vatikano banku“, arkivyskupas Becciu sakė, kad popiežius buvo nustebintas matydamas jam priskurtus žodžius, kurių niekad nesakė ir kurie iškraipo jo mintį.

Tiesa, kad popiežius trumpoje ir spontaniškoje homilijoje Mišiose, kuriose dalyvavo ir grupė Instituto religiniams darbams darbuotojų, aistringai priminė, kad Bažnyčios esmė yra meilės tarp žmonių ir Dievo istorijoje, o įvairios žmogiškos struktūros, tarp kurių yra ir Institutas religiniams darbams, yra mažiau svarbios. Ši trumpa užuomina yra kvietimas neišleisti iš akių Bažnyčios esmės.

Arkivyskupas Becciu pridūrė, kad visų Romos kurijos dikasterijų vadovų buvo paprašyta eiti toliau savo pareigas, tuo pat metu jų nepatvirtinant ilgesniam laikui. Tas pats galioja ir tiems Popiežiškųjų tarybų bei kongregacijų nariams, kurių mandatai trunka penkerius metus. Nauji skyrimai šiuo metu sustabdyti, o anksčiau paskirtieji eina savo pareigas iki naujo potvarkio. Tai rodo, kad Šventasis Tėvas nori viso jam būtino laiko maldai ir apsvarstymui.

Anot Popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotojo, kardinolų patarėjų grupė niekaip, kaip kai kurie tvirtino, nepažeidžia popiežiaus pirmumo. Žinoma, tai svarbus veiksmas, rodantis kokiu būdu Šventasis Tėvas nori vykdyti savo tarnystę. Tačiau patarėjų grupė bus ne sprendžiamasis, o patariantysis organas.

Jei pasaulio logikoje taryba be sprendžiamosios galios yra nereikšminga, tai Bažnyčioje, priešingai, patarimas yra apibrėžtas teologiškai ir taikomas įvairiuose lygiuose, parapijų ir vyskupijų gyvenime, vienuolijų ir kongregacijų sprendimų priėmime. Teologijos perspektyvoje patarimas yra pagalba vyresniajam ištirti ir suprasti ko Šventoji Dvasia prašo iš Bažnyčios šiuo metu. Be šito akcento neturėsime autentiško supratimo apie tai, ką reiškia Bažnyčios valdymas.

Galėjau bendradarbiauti iš arti su popiežiumi Benediktu, dabar tęsiu savo tarnystę su popiežiumi Pranciškumi. Suprantama, kiekvienas turi savo individualumą, savo stilių ir jaučiuosi privilegijuotas dėl šio glaudaus kontakto su šiais dviem žmonėmis, visiškai atsidavusiems Bažnyčios gėriui, nesavanaudiškiems, panirusiems Dieve ir turintiems vienintelę aistrą: šiandienos vyrams ir moterims parodyti Evangelijos grožį, - sakė arkivyskupas Angelo Becciu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.