2013-04-30 16:13:57

Rožinis yra lobis, kurį reikia atrasti


Pirmąjį Marijai skirto mėnesio šeštadienį, gegužės 4-ąją, Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaus Rožinio maldai Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje. Maldos susitikimas prasidės 18 val. Romos laiku (19 val. Lietuvoje).

Tai bus jau antras popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Didžiojoje Marijos bazilikoje. Jis sekančią po išrinkimo dieną, kovo 14-ąją, atvyko iš ryto privačiai pasimelsti prie Marijos paveikslo, prie kurio atnešė ir padėjo puokštę gėlių. Pranciškus, jau išrinkimo vakarą, nuo Šv. Petro bazilikos balkono po palaiminimo atsisveikindamas su aikštėje buvusiais žmonėmis pasakė, jog norėtų rytdieną nuvykti pasimelsti Marijai, būtent į Didžiąją Marijos baziliką.

Marija popiežiaus gyvenime – ne paslaptis: prieš jau daugiau kaip aštuonerius metus, tuoj po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties, kardinolas J. M. Bergoglio, vieno italų žurnalo paprašytas su skaitytojais pasidalinti prisiminimais apie popiežių, kilusį iš Krokuvos, papasakojo apie popiežiaus Jono Pauliaus II pamaldumo liudijimą, padėjusį jam, tada dar tik kunigui, iš naujo „atrasti“ Rožinio maldą.

Kard. J. M. Bergoglio: „Tai buvo galbūt 1985 metai. Vieną vakarą nuvykau kalbėti Rožinio, kuriam vadovavo Šventasis Tėvas. Jis klūpėjo visų priekyje. Buvo daug žmonių. Mačiau Šventąjį Tėvą iš nugaros ir palengva pasinėriau į maldą. Nebuvau vienas. Meldžiausi su Dievo tauta, kuriai priklausiau aš ir visi ten dalyvavę asmenys, vadovaujami savo Ganytojo.

Besimeldžiant išsiblaškiau žvelgdamas į Popiežiaus figūrą: jo pamaldumas, jo pasišventimas buvo liudijimas! Laikas bėgo ir pradėjau vaizduotėje matyti jaunąjį kunigą, seminaristą, poetą, darbininką, Vadovicų paauglį... tokioje pat pozoje, kokioje jis tada buvo kalbėdamas Rožinį, „Sveika Mariją“ po „Sveika Marijos“. Jo liudijimas pribloškė. Pajutau, kad tas žmogus, išrinktas vadovauti Bažnyčiai, ėjo keliu, vedančiu iki pat jo dangiškosios Motinos, keliu, kuris prasidėjo vaikystėje. Tuomet supratau, kokie svarūs buvo žodžiai, Gvadalupės Motinos ištarti Šv. Jonui Diegui: „Nebijok, nejaugi nesu tavo motina?“ Tuomet perpratau Marijos buvimą popiežiaus gyvenime.

Liudijimas nė akimirkai nenutrūko. Nuo tada kasdien sukalbu visus penkiolika (pasakojamas įvykis vyko dar prieš Rožinio maldos reformą. Red. pastaba.) Rožinio slėpinių.“

Tokiu epizodu iš savo kunigystės pasidalijo kardinolas Bergoglio, dabar popiežius Pranciškus, prieš maždaug aštuonerius metus. Pal. Jonas Paulius II papildė tradiciškai iš trijų dalių susidarančią Rožinio maldą dar viena nauja dalimi 2002 metais skelbdamas Rožinio metus ir ta proga paskelbtame Apaštališkajame laiške tvirtino, kad Rožinis yra lobis, kurį reikia atrasti: „Tokia lengva ir kartu tokia turtinga malda tikrai nusipelno, kad ją iš naujo atrastų krikščionių bendruomenė“. (Vatikano radijas/30 Giorni)
All the contents on this site are copyrighted ©.