2013-04-28 17:00:25

„Isten erőt ad, hogy az árral szemben haladjunk” – a pápa vasárnap délelőtti homíliája


Április 28-án, délelőtt 10 órakor kezdődött a Szent Péter téren az ünnepélyes szentmise, amely során Ferenc pápa 44, a világ minden részéről érkezett hívőnek, főleg fiatalnak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. A tavaszi napsütésben fénylő Szent Péter teret mintegy 70 ezren töltötték meg.

Szilárdan és biztos reménnyel folytassátok a hit útját: az Úr erőt ad ahhoz, hogy az árral szemben haladjunk – buzdította a fiatalokat Ferenc pápa. A 44 hívő a bérmálás szentségének felvételével kifejezte, hogy maradéktalanul és szabad döntés alapján csatlakozik a keresztségben kapott hithez. A bérmálkozók, akiknek életkora 11 és 55 év között van, a világ számos részéről érkeztek, olyan környezetekből, ahol háború dúl, ahol a keresztények üldöztetést szenvednek hitük miatt, de a gazdag Nyugat is jelen volt, mint például az olaszországi Emilia tartomány, amely csak nehezen áll talpra a tavalyi súlyos földrengés után. Ferenc pápa mindannyiukat arra buzdította: tegyék fel életüket a „nagy ideálok” megvalósítására.

Követni az Urat, hagyni, hogy Lelke átalakítsa lelkünk „sötét zónáit”, azokat a magatartásainkat, amelyek nem felelnek meg Isten tervének, hagyni, hogy lemossa bűneinket, ez olyan út, amelyen sok akadállyal találkozunk. Ezek egyrészt rajtunk kívül esnek, a világban vannak, amelyben élünk. Azonban bennünk is jelen vannak, szívünkben, amely gyakran nem ért meg minket.

A nehézségek, a küzdelmek részét képezik annak az útnak, amely elvezet Isten dicsőségéhez, mint ahogy Jézus is a kereszten dicsőült meg. Mindig fogunk találkozni nehézségekkel életutunkon! Azonban ne veszítsük el a bátorságot: velünk van a Szentlélek ereje és legyőzi küzdelmeinket – mutatott rá homíliájában a Szentatya.

A Szent Péter tér minden sarka tele volt lelkes, főleg fiatal hívőkkel. A pápa őket és a bérmálkozókat arra szólította fel, hogy szilárdan tartsanak ki a hit útján és bízzanak reménnyel telve az Úrban.

„Jól figyeljetek ide, fiatalok: az árral szemben haladni jót tesz a szívnek, de bátorság kell hozzá és Ő megadja nekünk ezt a bátorságot. Nincsenek nehézségek. Nincs olyan nehézség, küzdelem, értetlenség, amely félelmet ébresztene bennünk, ha egységben maradunk Istennel, mint ahogy a szőlővesszők kapcsolódnak a szőlőtőhöz; ha nem veszítjük el a Vele való barátságunkat, ha egyre több helyet biztosítunk számára életünkben.

Akkor is, és főleg akkor, ha szegénynek, gyengének, bűnösnek érezzük magunkat, mert Isten erőt ad gyengeségünkhöz, gazdagságot ad szegénységünknek, megtérít és megbocsátja bűneinket” – mondta közvetlen szavakkal Ferenc pápa a fiatalokhoz fordulva. Istennel nagy dolgokat vihetünk végbe, érezteti majd velünk azt az örömöt, hogy tanítványai, tanúi vagyunk.

Mély meghatottság tükröződött a bérmálkozók arcán, amikor a pápa kiszolgáltatta számukra a hitüket megerősítő szentséget.

Ahogy Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke a szertartás elején a pápát köszöntő beszédében elmondta: a Hit évében fiatalok ezrei gyűltek össze a Szentatya körül. Mindannyian idén részesülnek, vagy már részesültek a bérmálás szentségében. Elkísérték őket papjaik, szüleik, katekétáik hogy tanúsítsák a közösen végigjárt utat, amelyet ez a mostani pillanat megkíván.

A Hit évében nem hiányozhatott ez a jel, amely mindenki figyelmét felhívja annak a jelentőségére, hogy minden nap megerősítse a keresztségben kapott hitét. A világ minden részén élő fiatalok képviseletében egy kis csoport most a Szentatya kezéből fogadja majd a Szentlélek pecsétjét. Csakúgy, mint Pünkösd napján, a Szentlélek bőségesen kiárad majd rájuk és mindnyájunkra, hogy termékennyé tegye az egyházban és a világon a Feltámad Krisztusról tett tanúságot.

Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy az első Pünkösdkor jelen voltak „pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia, Frígia, Pamfilia, Egyiptom és Líbia” lakói. Ezeket a neveket ma számos más helyettesíti.

A fiatalok a következő országokat képviselik: Kongó, Libanon, Nigéria, Brazília, Zöldfoki-szigetek, Argentína, Olaszország, Madagaszkár, Németország, Kolumbia, Franciaország, India, Portugália, Egyesült Államok, Románia, Fülöp-szigetek, Írország, Kína, Srí Lanka, Spanyolország, Fehéroroszország, Tonga. Változnak a nevek, de érintetlen marad az a valóság, ami ma a szemünk előtt végbe megy.

Mint az első Pünkösd napján, most is arra kaptunk meghívást, hogy higgyünk és megtérítsük szívünket, hogy befogadjuk magunkba Isten Szavát, kegyelmét, amely átalakít, és amely életet ad. Fisichella érsek arra kérte a Szentatyát: fohászkodjon a Szentlélekhez, hogy bőségesen árassza el kegyelmével ezeket a fiatalokat és töltse el őket hét ajándékával, különös tekintettel a lelki erősségre, hogy életük során mindig vissza tudjanak térni ehhez a pillanathoz.

Az egyházban mindig találják meg azt az erőt, amely támaszt nyújt a fárasztó, de örömteli úton, amely tanúsítja, hogy az Atya irgalmas szeretetének élő jelei vagyunk – mondta a pápát köszöntő beszédében Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke.

Délután a megbérmáltak a VI. Pál teremben gyűltek össze közös ünneplésre. A találkozó alkalom volt arra, hogy meghallgassanak három tanúságtételt. Egy 34 éves kínai társuk, Huan Guozhi, aki a keresztségben a Pál nevet kapta, hazájában szerzett tapasztalatait mondta el. A 18 éves Malia Petulisa Malani Tonga szigetéről, beszámolt arról, hogy hogyan tért meg édesapja, miután ő sokat imádkozott ezért, valamint Adriana Trujillo, bogota-i katekéta mondta el tanúságtételét.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.