2013-04-28 14:03:56

Vidudienio malda: Marija tepadeda būti atidiems tam, ko prašo Šventoji Dvasia (+video)


Popiežius Pranciškus Penktąjį Velykų sekmadienį aukojo Šventąsias Mišias Šv. Petro aikštėje, jų metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą 44 krikščionims, kurie simboliškai atstovavo visai Bažnyčiai penkiuose kontinentuose.

Popiežiaus Pranciškaus vadovautos Sutvirtinimo Mišios pritraukė dešimtis tūkstančių maldininkų. Švento Petro aikštė ir prieigos per Mišias buvo prisipildžiusios maldininkų, žinoma, daugiausiai iš Italijos, tačiau ir iš daugelio kitų kraštų. Šis maldos susitikimas, kurį užbaigė visų dalyvių drauge sukalbėta Vidudienio malda, paties popiežiaus žodžiais, buvo ypatingas momentas.

Prieš sutvirtinimo ceremonijos pabaigą, vidudienio maldos proga pasakytoje kalboje, popiežius Pranciškus pavedė sutvirtintuosius ir visus Mišių dalyvius Marijai. Mergelė Marija mus moko, ką reiškia gyventi Šventąja Dvasia ir ką reiškia priimti į savo gyvenimus Dievo naujovę. Ji pradėjo Jėzų per Šventosios Dvasios veikimą ir kiekvienas krikščionis, kiekvienas iš mūsų yra pašauktas priimti Dievo Žodį, priimti savyje Jėzų ir nešti jį visiems. Marija šaukėsi Šventosios Dvasios su Apaštalais vakarienbutyje: taip pat mes, kaskart kai susirenkame maldoje, esame palaikomi Jėzaus motinos Marijos dvasinio dalyvavimo, kad gautume Šventosios Dvasios malonę ir turėtume jėgų liudyti prisikėlusį Jėzų. Marija tepadeda būti atidiems tam, ko prašo Šventoji Dvasia ir visuomet gyventi ir eiti pagal Šventąją Dvasią.

Šventasis Tėvas pasveikino piligrimus atvykusius iš kitų kraštų, ypač Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius vaikus.

Popiežius užtikrino savo maldą už skaitlingas aukas, kurių pareikalavo tragiška fabriko griūtis Bangladeše, išreiškė solidarumą bei ypatingą artumą šeimoms, apraudančioms žuvusius artimuosius. Pranciškus be to išsakė stiprų prašymą, kylantį giliai iš širdies, kad visuomet būtų apsaugotas darbininkų orumas ir saugumas.

Šventasis Tėvas sekmadienį po Vidudienio maldos neskubėjo: pirma individualiai pasveikino visus iš jo rankų gavusius Šventosios Dvasios sakramento patepimą, paskui ilgai bendravo su koncelebravusiais kunigais ir, stovintis nedengtame džipe, apvažiavo ko ne visą Šv. Petro aikštę, sveikindamas ir laimindamas Mišių dalyvius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.