2013-04-26 14:54:58

Pápež František v dnešnej homílii o schopnosti vnímať krásu toho, čo nás čaká


Cesta viery nie je bláznovstvo, ale príprava srdca na vnímanie krásnej tváre Boha, povedal okrem iného pápež František v dnešnej homílii počas svätej omše slávenej v
Dome sv. Marty. Zúčastnili sa na nej niektorí zamestnanci Vatikánskej tlačiarne, Žandárskej stanice, Úradu práce a ďalší. Svätý Otec sa najprv pozastavil pri slovách evanjelia, ktoré povedal Ježiš svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!“

„Tieto Ježišove slová sú skutočne krásne. Ježiš hovorí svojim učeníkom vo chvíli rozlúčky priamo od srdca. Vie, že sú smutní, pretože si uvedomujú, že to nie je dobré. On však povzbudzuje: ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje!‘ A hovorí to ako priateľ, alebo s postojom pastiera. Ja vravím, že hudba týchto Ježišových slov je postojom pastiera; takto robí pastier so svojimi ovečkami, nie? ... ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje! Majte vieru v Boha, aj vo mňa.‘ A začne hovoriť o čom? O nebi, o našej definitívnej vlasti. Majte vieru vo mňa. Je to ako keby povedal: Ja zostávam verný... Potom im s výrazom architekta povie, čo ide urobiť: ‚Idem vám pripraviť miesto, v dome môjho Otca je mnoho príbytkov.‘ A Ježiš ide pripraviť miesto.“

Pápež sa ďalej pýta, kde je toto miesto? Čo znamená pripraviť miesto? Zabezpečiť nejakú miestnosť tam hore? Podľa jeho slov pripraviť miesto znamená „pripraviť našu schopnosť vidieť, vnímať, vychutnať, chápať krásu toho, čo nás čaká v tej vlasti, ku ktorej kráčame.

„Celý kresťanský život je dielom Ježiša, Ducha Svätého, aby sme si pripravili miesto, pripravili svoje oči, posilnili ich schopnosť vidieť...Ale, otče, ja vidím dobre! Nepotrebujem okuliare.‘ Avšak toto je iné videnie... Spomeňme si na tých, ktorí trpia šedým zákalom a musia byť operovaní. Vidia, ale po operácii čo hovoria? Nikdy som si nemyslel, žeby som mohol vidieť aj bez okuliarov tak dobre!‘. Naše oči, oči našej duše potrebujú byť pripravené, uspôsobené nato, aby boli schopné vidieť krásnu Ježišovu tvár. Sluch potrebuje byť pripravený na počúvanie tých dobrých vecí, krásnych slov. Ide najmä o to, aby bolo naše srdce pripravené: pripravené pre lásku, schopné milovať viac.“

Na ceste života – povedal ďalej pápež – Pán pripravuje naše srdcia cez skúšky, útechy, utrpenia, aj cez dobré veci:

Celá cesta životom je cestou prípravy. Niekedy ju Pán musí urobiť rýchlo, ako tomu bolo s kajúcim zločincom na kríži: mal len pár minút na prípravu, a urobil to. Ale v normálnom živote je to inak, však? Nechajme si pripraviť srdce, oči, sluch nato, aby sme prišli do tejto krajiny. Pretože toto je naša vlasť. ‚Ale, otče, ja som hovoril s jedným filozofom a on mi povedal, že všetky tieto úvahy bláznovstvom, že sme pomýlení, veď život žijeme tu a teraz a ako bude tam, to nevieme...‘ Niektorí uvažujú takto, ale Ježiš nám hovorí, že to nie je tak. Hovorí: Majte vieru vo mňa‘. Toto, čo vám hovorím, toto je pravda, neklamem, nezavádzam.“

Príprava na nebo – povedal pápež – je začať pozdravovať ho z diaľky. To nie je odcudzenie. Toto je pravda: dovoliť, aby Ježiš pripravil naše srdcia, naše oči na tú veľkú krásu. Je to cesta krásy a „cesta návratu do vlasti“ – povedal Svätý Otec a v závere homílie sa modlil, aby nám Pán dal túto silnú nádej, odvahu a aj pokoru nechať Pána, dovoliť mu „aby nám pripravil domov, konečný príbytok v našich srdciach, v našich očiach a ušiach. Nech sa tak stane“. –jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.