2013-04-25 15:43:41

Popiežiaus Pranciškaus homilija apie krikščionišką didžiadvasiškumą ir nuolankumą.


Šventasis Tėvas Pranciškus ketvirtadienio rytą Evangelisto Šv. Morkaus liturginės šventės proga aukojo Mišias Šv. Mortos svečių namų, kuriuose gyvena, koplyčioje. Su popiežiumi koncelebravo Vyskupų Sinodo atstovai, įskaitant Generalinį sekretorių arkivyskupą N. Eterovičių. Mišiose dalyvavo grupė Vatikano žandarmerijos atstovų.

Popiežius homilijoje komentavo Mišių Evangelijos pagal Morkų ištrauką, kurioje Jėzus, prieš žengimą į dangų, liepia apaštalams eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai.

Ėjimas skelbti į visą pasaulį liudija krikščionių didžiadvasiškumą. Jėzus liepia skelbti ne tik Jeruzalėje ar Galilėjoje, o kviečia išplėsti akiratį, kad būtų apimamas visas pasaulis. Tai Bažnyčios misionieriškumo pašaukimas. Bažnyčia eina skelbdama visiems, į visą pasaulį. Ji neina viena. Su ja eina Kristus. Krikščionys ir nūdieną turi būti didžiadvasiški. Krikščionio silpnadvasio negalima suprasti. Reikia vis daugiau ir daugiau pastangų, nuolat veržtis į priekį. Toks krikščionio pašaukimas.

Popiežius kalbėjo ir apie evangelinio skelbimo stilių, kuris turėtų pasižymėti nuolankumu, tarnyste, karitatyviškumu, broliška meile. Tačiau visai netinka išsireiškimas „užvaldyti“ pasaulį. Krikščionis turi „skelbti“ pasauliui. Krikščionys neturi būti kaip kariai, kurie po laimėto mūšio visa sulygina su žeme.

Krikščionis Evangeliją skelbia labiau liudijimu, nei žodžiais ir, anot Šv. Tomo Akviniečio, dvigubu nusiteikimu: didžiadvasiškumu, kuris nesibaido didžių uždavinių eiti pirmyn link nesibaigiančių horizontų ir su nuolankumu atsižvelgti į mažus dalykus. Tai dieviška, - pridūrė popiežius, - tai tam tikra įtampa tarp „didumo“ ir „mažumo“; reikia didelio didžiadvasiškumo, iš vienos pusės, ir didelio nuolankumo, iš kitos. Krikščioniškas misionieriškumas eina būtent šiuo keliu.

*

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio priešpietį surengė tris audiencijas. Atskirai susitiko su kardinolu Francesco Coccopalmerio, Popiežiškosios Juridinių tekstų tarybos pirmininku, Lotynų Amerikos Vyskupų Tarybos Prezidiumo (CELAM) nariais ir Buenos Aires sefardų bendruomenės Didžiuoju Rabinu Isaac Sacca, kuris taip pat yra jaunimo organizacijos „Menora“ pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.