2013-04-25 16:31:03

Francúzsko: Docentka bioetiky o ignorovaní pohlavnej bipolarity v novom zákone


Napriek tomu, že Francúzsko v utorok schválilo zákon umožňujúci manželstvo aj párom rovnakého pohlavia, protesty neutíchajú. Ďalšie sú naplánované na 5. a 26. mája v Paríži. Predstavitelia stredopravicovej opozície podali v tejto veci sťažnosť na Ústavnú radu. Navrhovatelia tvrdia, že „definíciu manželstva, základného princípu uznaného zákonmi republiky, nemožno zmeniť pomocou jednoduchého zákona“. Schválenie zákona prišlo po siedmich mesiacoch ostrých polemík, ktoré rozdelili politickú triedu a verejnú mienku. Gabriella Gambinová z Katedry filozofie práva na rímskej univerzite Tor Vergata a docentka bioetiky na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdia manželstva a rodiny, reaguje na vyjadrenie francúzskej ministerky Taubirovej, ktorá zákon považuje za „veľkorysý, pretože bojuje proti nerovnosti a chráni tisíce detí“: „Problém detí spočíva v zabezpečení stabilnej rodiny, ale nielen to. Je potrebné dať im jasné kritéria pre rozvoj, ale aj ich vlastnú identitu, prostredníctvom pohlavnej bipolarity, ktorá je z antropologického hľadiska súčasťou človeka. Keď štát v princípe predvída, že táto bipolarita bude chýbať, je nutné pýtať sa, či ide vo vzťahu k týmto deťom o skutočný princíp rovnosti.“
Ako ďalej tvrdí, takýto zákon „vytvára nové situácie, ktoré kultúrne silne ovplyvňujú spôsob myslenia a vytvárania rodín“. Právo neberie do úvahy skutočnosť takýchto zmien a neuznáva rodinu ako základnú bunku spoločnosti. „Prečo je v právnej tradícii heterosexuálne manželstvo inštitucionalizované štátom ako základ rodiny? Práve preto, že za základ rodiny považuje plodenie, ktoré je založené na pohlavnej bipolarite (...). V tomto prípade teda berieme do úvahy iné situácie, v ktorých chceme prostredníctvom adopcie napodobniť model rodiny, a to obchádzaním tohto modelu, úplným prekonaním ho...,“ uvádza Gambinová. Zároveň dodáva, že v súčasnosti je dôležité mať odvahu pri hľadaní základov toho, čo zákon má a čo nemá riešiť. Podľa nej je v súčasnosti politický rozmer chápaný často nesprávne a zamieňa sa s pojmom zákon. – mf –
All the contents on this site are copyrighted ©.