2013-04-25 12:18:06

A keresztények legyenek alázatosak, de ne féljenek merész tetteket végrehajtani – Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája


RealAudioMP3 Április 25-én, Szent Márk evangelista liturgikus ünnepén reggel a pápa a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén a keresztény hithirdetés stílusáról szólt. Homíliájában megállapította: a keresztények alázatosak, de nem félnek nagy tetteket végrehajtani. A szertartáson jelen volt a püspöki szinódusok titkárságának néhány tagja, élükön Nikola Eterović érsek főtitkárral, valamint a Vatikáni Csendőrség egy csoportja.

A pápa homíliájának középpontjában a Szent Márk evangéliumából vett szakasz állt, amely Jézus mennybemenetelét beszéli el. Az Úr, mielőtt felment volna a mennybe, elküldi apostolait, hogy hirdessék az evangéliumot egészen a világ végső határaiig, nem csak Jeruzsálemben, vagy Galileában. Láthatjuk tehát, hogy az egyház missziós küldetésének széles látóhatára van. Az egyház szüntelenül folytatja a hithirdetést az egész világ számára.

De nem egyedül halad előre, hanem Jézussal együtt. „Azok pedig elmentek és prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott” – olvassuk Márk evangéliumában (vö. Mk 16,15-20). Az Úr együttműködik mindenkivel, aki az evangéliumot hirdeti. A keresztények legyenek nagylelkűek. Egy keresztény nem lehet kishitű: a keresztény hivatás sajátja a nagylelkűség: adjunk mindig többet és többet, haladjunk mindig előre – mondta homíliájában a Szentatya.

A napi első olvasmány, a Péter apostol első leveléből vett szakasz (1Pét 5,5b-14) meghatározza a prédikáció keresztény stílusát, amelynek jellemzői az alázat, a szolgálat, a karitatív cselekedet, a testvéri szeretet. De – mondhatnánk – Uram, nekünk meg kell hódítanunk a világot! – folytatta homíliáját a pápa. Rámutatott: ez a szó, hogy „meghódítani” nem megfelelő. Isten igéjét kell hirdetnünk.

A keresztények ne legyenek olyanok, mint a katonák, akik, amikor győznek, mindent elpusztítanak maguk körül. A keresztények inkább tanúságtételükkel, semmint szavakkal hirdetik az evangéliumot. Kettős beállítottság jellemzi őket, mint ahogy Aquinói Szent Tamás mondja: nagy lélek, amely nem rémül meg a nagy tettek előtt, halad előre végtelen horizontok felé, ugyanakkor alázatos, és figyelembe veszi a kicsiny dolgokat is.
Szent Márk evangéliuma egy gyönyörű mondattal fejeződik be: „Az Úr együtt munkálkodott (tanítványaival), a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte”.

Amikor ezzel a nagylelkűséggel és alázattal haladunk előre, amikor nem rettenünk meg a nagy tettek, a széles horizont előtt, és figyelmet fordítunk a kis dolgokra is, az alázatra, a mindennapi szeretet-szolgálatra, akkor az Úr megerősíti a tanítást. Haladjunk előre.

Az egyház győzelme Jézus feltámadása. Ezt azonban megelőzi a kereszt. Kérjük ma az Urat, hogy nagylelkűen és alázattal váljunk az egyház misszionáriusaivá, apostolaivá - fejezte be homíliáját Szent Márk evangelista, vértanú ünnepén Ferenc pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.