2013-04-24 19:57:48

Talianska novinárka hodnotí pápežov štýl rozprávania ako efektívny


Za komplexný a zrozumiteľný označuje spôsob vyjadrovania Jorgeho Maria Bergoglia novinárka Stefania Falascová, ktorú so súčasným pápežom spája dlhoročné priateľstvo. Od samého začiatku pontifikátu si jednoduchým a priamym jazykom získal srdcia ľudí, ktorým vzbudzuje pozornosť aj u neveriacich. Ako Falascová tvrdí, štýl vyjadrovania pápeža Františka je „založený na primáte slova“. Jeho hovorový prejav je „prívetivý, zreteľný a tiež krásny“. V tejto súvislosti pripomína, že pápež je milovníkom Dostojevského a Tolstoja, ktorí označovali jednoduchosť a krásu za ,funkcie pravdy‘.Argentínsky spisovateľ Borges povedal, že Ježiš myslel slovami a používal výrazy, ktoré zasahovali. Podľa novinárky Falascovej má súčasný pápež podobný štýl: „Dvoma slovami dokáže efektívne zhustiť témy, ktoré majú široký nádych. Je to akýsi druh expresionizmu, dosť typický pre španielsky jazyk, veľmi výrazný: nepatrí k ,lacným trikom komunikácie‘.“

Pápež Bergoglio však „nemá komunikačnú stratégiu, pretože jeho skutočnou stratégiou je pridržiavanie sa evanjelia“. Falascová tvrdí, že ide predovšetkým o prejav spojený s dychtivosťou sprostredkovať Božie slovo: „Ja tvrdím, že čaro tejto jeho reči, ktoré sa dostáva ku všetkým, aj vzdialeným a neveriacim, je, že to nie sú iba nejaké slová, ktoré káže, ale skutočne žité slová.“

Stefania Falascová je talianska novinárka. V minulosti pôsobila ako redaktorka medzinárodného mesačníka 30 dní. Venovala sa reportážam zo života Cirkvi a významným osobnostiam dejín kresťanstva. Jej manžel Gianni Valente pracuje ako redaktor pre spravodajskú agentúru Fides. S kardinálom Bergogliom sa obaja zoznámili v Argentíne. Odvtedy sa kardinál vždy počas návštevy v Ríme zastavil aj u nich doma. Falascová patrí medzi tých ľudí, ktorým pápež František, krátko po svojom zvolení, zatelefonoval, aby im oznámil túto správu. – mf –
All the contents on this site are copyrighted ©.