2013-04-24 11:08:49

Popiežiaus malda už Sirijoje pagrobtus ortodoksų vyskupus


Popiežius Pranciškus labai susirūpinęs dėl Sirijoje pirmadienį pagrobtų dviejų ortodoksų vyskupų ir karštai meldžiasi už jų išlaisvinimą. Šventasis Tėvas informuojamas apie poslinkius, - pareiškė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Netrukus po šio pareiškimo, paskelbto antradienio popietę, visame pasaulyje pasklido spaudos pranešimai, jog abu ganytojai išvaduoti ir jau sugrįžę į Alepą. Tačiau katalikiškos žinių agentūros trečiadienio rytą to negalėjo patvirtinti.

Pasak “Asianews”, sirų ortodoksų ganytojas Ibrahim ir graikų ortodoksų ganytojas Boulos dar buvo laikomi įkaitais iki antradienio vakaro. Spaudos paskleista žinia apie jų išlaisvinimą buvo netikra. Panašiai trečiadienio rytą tvirtino kita Romoje veikianti misijų žinių agentūra Misna, pasak kurios, kol kas negalima patvirtinti žinios apie metropolitų išlaisvinimą. Dar nėra naujienų, - trečiadienio rytą žinių agentūrai pasakė Alepo vikariato apaštališkasis administratorius br. George abou Zekhen.

Abu metropolitai - Alepo sirų ortodoksų vyskupas Youhanna Ibrahim ir to paties miesto graikų ortodoksų arkivyskupas Boulos Yazjidar - buvo pagrobti Kafr Dael vietovėje, Alepo šiaurės pakraštyje. Abu ortodoksų ganytojai vykdė vadavimo misiją. Jie norėjo išvaduoti Alepe vasario mėnesį pagrobtus du kunigus, armėną kataliką Michelį Kayyalą ir graiką ortodoksą Maherą Mahfouzą.

Privažiavus prie sukilėlių kovotojų kontrolės punkto prisiartinę ginkluoti vyrai ėmė šaudyti į vyskupų automobilį, nušovė vairuotoją diakoną ir pagrobė vyskupus. Pasak įvykio liudytojų, pagrobėjų kalba leidžia spėti, kad jie buvo svetimšaliai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.