2013-04-24 13:58:08

Kolumbia: Biskupi proti návrhu zákona o legalizácii zväzkov rovnakého pohlavia


Senát v Kolumbii pokračuje v diskusii o návrhu zákona č. 47, ktorým by boli v krajine uznané manželstvá párov rovnakého pohlavia. Rozhodnutie v tejto veci musí vydať do 20. júna 2013, a to na základe rozsudku Ústavného súdu spred dvoch rokov. V inom prípade by páry mali možnosť využiť notára na legalizáciu ich zväzku, a to vytvorením puta podobného manželstvu medzi mužom a ženou. Proti schváleniu zákona zasahujú v týchto dňoch kolumbijskí biskupi, ktorí zaslali list členom kongresu. V ňom ich žiadajú o zastavenie legislatívneho procesu.

Jeho obsah predstavil na tlačovej konferencii sekretár biskupskej konferencie José Daniel Fallo Robles, pomocný biskup Cali. Zdôraznil, že Cirkev nemá nič proti homosexuálom alebo proti uznaniu ich práv, ale nesmie sa zabúdať na to, že „manželstvo a rodina zohrávajú kľúčovú úlohu“. Odpor Cirkvi proti homosexuálnym manželstvám sa podľa biskupov nezakladá na diskriminačných alebo netolerantných postojoch, ale na argumentoch, ktoré sa týkajú „uznania a rešpektovania človeka a jeho základných hodnôt“. Medzi tie patrí aj rodina ako „základná bunka spoločnosti uznaná ústavou“, uvádzajú. Ako ďalej píšu, „manželstvo je vo všetkých kultúrach, epochách a náboženstvách inštitúciou založenou na stabilnom zväzku ľudí biologicky odlišných a vzájomne sa doplňujúcich“ a „zameranou na plodenie a výchovu detí a vzájomnú podporu medzi manželmi“. Dať zväzku medzi osobami rovnakého pohlavia právne uznanie preto podľa biskupov „implicitne rozvracia stabilný poriadok ľudského bytia a právneho a ústavného rámca“. – mf –
All the contents on this site are copyrighted ©.