2013-04-20 14:10:54

Popiežius Pranciškus: Tik atvėsę krikščionys nori patogios Bažnyčios


Šeštadienio rytą, kaip beveik kiekvieną dieną, popiežius Pranciškus aukojo Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. Mišių metu sakytoje trumpoje homilijoje jis komentavo skaitinį iš Apaštalų darbų ir Evangeliją.

Pirmoji bendruomenė, pasakoja Apaštalų darbai, po išgyventos pirmų persekiojimų patirties, gyvena palyginti ramiai, jos narių skaičius auga, stiprėja jų tarpusavio ryšiai. Bendruomenė „veikia su Viešpaties baime... Šventosios Dvasios globojama“. Toks yra Bažnyčios gyvenimo stilius. Suvokimas, kad gyvename Dievo globojami mus guodžia. Mes saugūs, nes žinome, kad jei Dievo Dvasia mus globoja, mes nepasiklysime.

Tačiau toks dievobaimingas gyvenimas tai ne rutina ar atvėsimas. Krikščionys visą laiką turi būti ištikimi ir toli gražu ne visada švelniems Jėzaus žodžiams. Šios dienos Evangelija kalba apie žmonių reakciją į Jėzaus žodžius po duonos padauginimo stebuklo, apie daugelį mokinių, kurie pasitraukė nuo Jėzaus, nes jis pasirodė jiems pernelyg reiklus ir jo kalba nesuprantama.

Tie Mokiniai pasišalino, manydami, kad jie vadovaujasi sveiku protu. „Jėzus yra nepaprastas mokytojas, tačiau eiti su juo gali būti pavojinga. Pasitraukime atgal, sekime jį, bet iš saugaus atstumo, perdaug neįsivelkime į tai apie ką jis kalba“. Šitaip mąstantys krikščionys neugdo Bažnyčios, - sakė popiežius Pranciškus. Šitaip mąstantys krikščionys – tai „krikščionys satelitai, palydovai“. Jiems reikia Bažnyčios pagal jų matą, patogios Bažnyčios. Jų nuosaikumas ir jų sveikas protas yra ne krikščioniškas, bet besivadovaujantis pasaulio logika.

Tačiau ir šiame mūsų pasaulyje yra daug krikščionių pasiryžusių liudyti Jėzų net ir kankinystės kaina, - sakė Popiežius. Jie mąsto taip kaip apaštalas Petras: „Viešpatie, pas ką mes eisime. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“. Tad melskimės už Bažnyčią, kad ji augtų ir tvirtėtų, kad gyventų su Dievo baime ir nuolat būtų Šventosios Dvasios palaikoma. Viešpats tevaduoja mus iš pagundos būti „apdairiais“, „atsargiais“ krikščionimis, murmančiais, kad Jėzaus žodžiai mums per kieti. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.