2013-04-20 16:27:36

Lenkija. Daugiau kaip 4000 seminaristų ruošiasi kunigystei


Penkiasdešimtosios pašaukimų dienos proga, Lenkijos Pašaukimų pastoracijos taryba paskelbė statistinius duomenis apie besiruošiančius pašvęstajam gyvenimui. Atlikto tyrimo duomenys liudija, kad šiais 2012-2013 mokslo metais visose Lenkijos diecezinese ir vienuolijų seminarijose kunigystei ruošiasi iš viso 4.262 klierikai. Tuo tarpu tik diecezinėse seminarijose mokosi 3091 jaunuoliai.

Lyginant su ankstesniais metais yra pastebima seminaristų skaičiaus mažėjimo tendencija: 2011 metais diecezinėse Lenkijos seminarijose kunigystei ruošėsi 3206 jaunuoliai, o 2007 metais – net 4257. Vyskupas Marek Solarczyk, Lenkijos Vyskupų konferencijos atsakingasis už pašaukimus, teigia, kad pašaukimų kunigystei ir pašvęstajam gyvenimui statistikos yra tik lašas jūroje, nes reikia atsižvelgti į pašaukimus įtakojančius faktorius, tokius kaip šeimų krizę, jaunimo moralės ir religingumo praradimą bei demografinį nuosmukį. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad lyginant su Europos kontinento pašaukimų statistiniais duomenimis, lenkų seminaristai sudaro beveik 25% visų Europos seminaristų. Didžiausiu seminaristų skaičiumi gali didžiuotis Tarnavo kunigų seminarija, kurioje studijuoja 214 jaunuolių. Tuo tarpu Varšuvos, Katovicų, Liublino, Peremyšlio ir Poznanės diecezinėse seminarijose kunigystei ruošiasi po daugiau kaip šimtą jaunuolių.

Pagal Pašaukimų pastoracijos tarybos atliktą tyrimą, Lenkijoje vyrų vienuolynuose pašvęstajam gyvenimui ruošiasi 1864 jaunuoliai: 1501 iš jų yra Lenkijos piliečiai, o 363 yra užsieniečiai. Ne visi jie ruošiasi kunigystei: 222 yra postulantai ir 313 novicijai. Tuo tarpu į Lenkijos moterų vienuolynus nuo šių metų pradžios įstojo 226 naujokės, o 275 ruošiasi duoti pirmuosius įžadus.

Lenkijoje šiuo metu iš viso yra 19.037 vienuolės, iš jų 18.053 jau yra davusios amžinuosius įžadus, 984 – laikinuosius. 2.174 lenkės vienuolės darbuojasi kitose šalyse, iš jų 552 yra misionierės, o Rytų Europos šalyse darbuojasi net 401 vienuolės. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.