2013-04-18 17:44:19

Popiežius Argentinos vyskupams: Bažnyčia turi išeiti iš savęs


Popiežius Pranciškus parašė laišką Argentinos vyskupams, šiomis dienomis susirinkusiems į vyskupų konferencijos plenarinį posėdį. Tai pirmas Argentinos episkopato susirinkimas po kardinolo Jorge Mario Bergoglio išrinkimo popiežiumi ir pirmas susitikimas, kuriame jis nedalyvauja. Argentinos vyskupų konferenciją sudaro maždaug šimtas ganytojų. Vyskupų konferencijos pirmininkas yra Santa Fe de la Vera Cruz arkivyskupas Jose Maria Arancedo. Iki 2011 m. šias pareigas ėjo dabartinis popiežius, kard. Jorge Mario Bergoglio.

Argentinos vyskupams adresuotą laišką Popiežius pradeda su humoru: sveikindamas vyskupus jis atsiprašo, kad dėl savo naujų užsiėmimų jis pats asmeniškai negali dalyvauti susitikime. Toliau savo laiške kalbėdamas apie visos Lotynų Amerikos mastu vykdomą kontinentinę misiją, Popiežius rašo, kad misionieriškumas turi būti pagrindinis visos sielovadinės veiklos bruožas. Popiežius Pranciškus ragina Argentinos Bažnyčią išeiti iš savęs ir eiti į žmogaus egzistencijos periferijas, nebijoti skelbti Evangeliją. Bažnyčia, kuri neišeina iš savęs, anksčiau ar vėliau suserga nuo nevėdintų kambarių oro. Žinoma, - rašo popiežius Pranciškus, - išeinant į išorę, gresia įvairūs nelamingi atsitikimai. Tačiau man labiau patinka apkulta ir aplamdyta Bažnyčia, negu pasiligojusi. Pasak Popiežiaus, dažniausia Bažnyčios liga yra žiūrėjimas tik į save, narcisizmas, vedantis į supasaulėjimą arba komplikuota klerikalizmą, trukdantis pajusti saldų ir guodžiantį evangelizavimo džiaugsmą. Galiausiai popiežius Pranciškus prašo, kad Argentinos vyskupai ir visi tikintieji melstųsi už jį. „Melskitės už mane, kad nepasidaryčiau išdidus, kad sugebėčiau daryti tai, ko Dievas nori, o ne ko aš noriu“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.