2013-04-17 16:42:15

Popiežius Pranciškus meldė Bažnyčiai vienybės per Šv. Andriejus Bobolos užtarimą


Šventasis Tėvas trečiadienio bendrojoje audiencijoje paminėjo Vilniuje XVI amžiuje gyvenusį jėzuitų šventąjį Andriejų Bobolą (1591-1657). Sveikindamas grupę lenkų piligrimų iš Varšuvos Šv. Andriejaus Bobolos šventovės, atvykusių į Romą šventojo kanonizicijos 75 metinių proga, popiežius Pranciškus pažymėjo, kad kunigas, jėzuitas ir kankinys Andriejus, ištikimas Kristaus liudytojas, savo gyvybę paaukojo vardan tikėjimo, brolių susitaikymo ir Bažnyčios vienybės. Kreipdamasis į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius popiežius Pranciškus prašė, kad šv. Andriejaus Bobolos, Lenkijos globėjo, užtarimu Dievas Bažnyčiai suteiktų vienybės ir taikos malonę.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1657 metais nukankintą Andriejų Bobolą šventuoju paskelbė popiežius Pijus XI 1938 metų balandžio 17 dieną. Tais pačiais metais šventojo palaikai nuvežti iš Romos į Varšuvą. Popiežius Pijus XII 1957 metais paskelbė encikliką Invicta athletae Christi šv. Andriejaus Bobolos kankinystės trečiojo šimtmečio proga. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kriptoje saugomos šv. Andriejaus Bobolos relikvijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.