2013-04-17 16:58:44

Kardinolas Filoni. Reikia ieškoti tikėjimo kelių į Aziją


Popiežiškajame Urbano universitete vyko konferencija, skirta krikščionybei ir evangelizavimui Azijoje. Vieną iš pranešimų joje skaitė kardinolas Ferdinando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas.

Kaip jis pats prisistatydamas konferencijos dalyviams sakė, Azijoje praleido tris dešimtis metų, įvairiose šalyse, kurių visuomenės buvo induistiškos, budistiškos, musulmoniškos ar krikščioniškos.

Daug kartų, - kalbėjo kardinolas, - gyvendamas Azijos kontekste klausiau savęs: kodėl Azija taip mažai atsiliepia, turint omenyje populiacijos skaičius, į Evangelijos žinią, kai tuo pat metu Bažnyčios darbas žmogaus teisių, pagalbos vargšams ir švietimo srityse labai vertinamas?

Daug kur galima rasti dalinius atsakymus, turinčius savo prasmę. Kardinolas citavo vieną japonų rašytoją, kuris savo istoriniame romane aprašė krikščionių persekiojimą, praėjus keliems dešimtmečiams po to, kai krikščionybė buvo pasodinta šioje šalyje. Romane vienas japonų funkcionierius kreipiasi į jėzuitą misionierių sakydamas: „tėve, mes nesiginčijame dėlto, ar jūsų doktrina yra teisinga ar neteisinga. Priežastis, dėl kurios uždraudėme krikščionybę Japonijoje yra, kad, giliai ir rimtai ištyrus, šis mokymas neturi naudos Japonijai šiandien“. Ir iš tiesų, XVI amžiaus pabaigoje ir XVII pradžioje krikščionių persekiojimas Japonijoje buvo toks smarkus ir žiaurus, kad palietė pačių japonų sąžines.

Palikdamas istoriniams tyrimams išsamesnį atsaką apie tai, kodėl Azija taip sunkiai priima Evangeliją, kardinolas Filoni pabrėžė, kad šiam kontinentui galiojo ir galioja „kelio“ sąvoka. Prieš keletą šimtų metų Europa ieškojo kelių į Aziją, jūros ir žemyno. Gimė šilko keliai, prieskonių keliai, kultūros keliai. Panašiai galima kalbėti apie tikėjimo kelius. Jų reikia ieškoti. Reikia pereiti Aziją, įsiklausant į ją, vertinant jos aukštą civilizaciją, mylint šią žemę. Panašiai kaip liudija pirmųjų misionierių laiškai, sukaupti mūsų archyvuose, nepaisant patirtų nepatogumų ir persekiojimų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.