2013-04-17 11:46:06

Вярата в ежедневието: Може ли религията да бъде заменена от научното знание


RealAudioMP3 В историята на философията се споменава за philosophia perennis, за вечната философия. Кен Уилбър, американски философ и психолог, се опита да съживи тази идея за philosophia perennis днес и да събере знанието на човечеството, а именно да обобщи в едно различните философски подходи.

В религиите очевидно има знание за човечеството, едно познание което и днес има голямо значение. Явно е, че това знание е различно от знание на естествените науки. То се проявява посредством митове и символи, образи и видения. Затова то не може да бъде отживелица. В действителност, то се намира на различно ниво в сравнение с научното знание. Убедителна е позицията на големия психолог К.Г Юнг, който казва: “В дълбините на нашата душа съществува едно познание което ни единява с всички останали хора. То бива изразявано посредством различни образи и символи в различните религии и култури, но съществуват здрави аналогии, достатъчни, за да се доверим на това вътрешно познание на душата”.

Естествено, някой може да твърди, че такова познание е само опит да се успокои душата пред страха от живота. Така го обяснява Зигмунд Фройд: “трябва да изоставим всички илюзии и да се посветим единствено на ежедневното живеене с нашето не знание”. Това обаче не е обещаваща перспектива за живот, а по-скоро знак за примирение.

По-разумно е да се доверим на общото познание, намиращо се в душата, познание, което намира различен израз в различните религии и въпреки това е възможно да се разпознае една обща насока. Такава обща линия ни казва, че нашият живот не свършва със смъртта, но чрез смъртта преминава към едно божествено измерение. Всички религии свидетелстват, че човек ще открие истинската си същност само когато превъзмогне себе си и влезе във връзка с Бог, с божественото , със света на отвъдното.

Едно такова знание, което е в основата на религиите се намира на различно ниво в сравнение със знанието на науките, което се занимава с изучаването на равномерността в природата и психиката и което поставя под въпрос съответните си теории. Религията превъзхожда това ниво на което знанието може да се определи и демонстрира. Тя надвишава познанието на науките в свят в който да вярваш е разбира се разумно, но където разумът не е в състояние да ни даде знание извън себе си.

По Анселм Грюн, Бистра Пищийска
All the contents on this site are copyrighted ©.