2013-04-16 12:25:07

Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą


Beprasmis smurtas per Bostono maratoną sukėlė gilų skausmą visiems geros valios žmonėms, taip pat Bostono arkivyskupijai, - pažymėjo Bostono ganytojas kardinolas Seán O’Malley, užtikrinęs maldos artumą su skaitlingais nukentėjusiais žmonėmis, ypač žuvusiųjų artimaisiais ir sužeistaisiais.

Bostono ir JAV gyventojus giliai sukrėtė pirmadienį per Bostono maratoną įvykdytas teroristinis išpuolis. Du galingi sprogimai nugriaudėjo prie maratono finišo linijos. Žuvo trys žmonės, buvo sužeista per šimtą keturiasdešimt, kelių dešimčių sužeistųjų būklė kritiška. Šventinis maratonas Bostone rengiamas daugiau kaip šimtą metų JAV nepriklausomybės karo pradžios metinių proga.

Apgaubus sprogimų tragedijos tamsai, kreipkime žvilgsnius į Jėzaus Kristaus šviesą. Ją buvo galima aiškiai pastebėti gyvenimuose tų žmonių, kurie suskubo tuoj pat padėti nukentėjusiesiems, - pažymėjo Bostono katalikų ganytojas. Jis pareiškime užtikrino, kad katalikų bendruomenė solidariai su kitų konfesijų ir religijų atstovais darbuosis vardan visuomenės gerovės ir santarvės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.