2013-04-15 16:33:00

Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus(+video)


Popiežius Pranciškus pirmadienį audiencijoje Apaštališkuosiuose rūmuose priėmė Ispanijos vyriausybės vadovą Mariano Rajoy. Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis apie pasaulinės ekonominės ir finansinės krizės pasekmes Ispanijoje ir kitose Europos šalyse, ypač apie išaugusią bedarbystę, nuo kurios labiausiai nukenčia jauni žmonės. Buvo kalbama apie Bažnyčios karitatyvinę veiklą, apie Caritas ir kitų organizacijų teikiamą pagalbą. Taip pat buvo pabrėžtas būtinumas skatinti visų visuomenės narių dialogą, kuris remtųsi pagarba žmonėms ir moralinėms vertybėms, teisingumu, solidarumu, bendru gėriu. Ypatingas dėmesys skirtas šeimai ir santuokai, o taip pat jaunimo religiniam ugdymui, kuris ypatingai aktualus dabartinėje Ispanijos situacijoje. Kalbant apie tarptautinę padėtį, daugiausia dėmesio skirta Ispanijos bendradarbiavimui su Lotynų Amerikos šalimis.

Kitoje pirmadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchą Fouadą Twalą, su vyskupais pagalbininkais ir keliais kunigais. Dar vienoje audiencijoje su Šventuoju Tėvu susitiko aštuoni šiaurės rytų Italijos vyskupai, užbaigiantys vizitą Ad limina. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.