2013-04-15 16:33:58

Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?


Sirijos krikščionys turi rinktis vieną iš dviejų karčių taurių: mirti ar išvykti. Ši dilema palietė visą Sirijos bažnytinę tikrovę, - Damasko maronitų arkivyskupas Samir Nassar šį liudijimą perdavė katalikiškai naujienų agentūrai „Fides“.

Kaip teigia arkivyskupas Nassar, karo nuniokotoje Sirijoje mirtis pasiglemžė milijonus beginklių civilių, krikščionių ir musulmonų, gyvybių: bombardavimai, automobiliuose įtaisyti sprogmenys, snaiperiai, maisto nepriteklius, vaistų trūkumas, be to uždarytos 223 ligoninės, gydytojai bėga iš šalies. Šių nelaimių akivaizdoje visi galvoja apie išvykimą, tačiau Damasko maronitų ganytojas pabėgimą vadina kitokia, lėtesne, mirties forma. Šitoje situacijoje Sirijos Bažnyčia tampa lyg „raudų sieną“, į kurią kiekvieną dieną visi kreipiasi prašydami apsaugos ir pagalbos gauti išvykimo vizą.

Damasko maronitų arkivyskupas Samir Nassar atkreipia dėmesį, kad nuo 2005 metų Jungtinių Tautų Organizacija sistemingai organizavo Irako pabėgėlių išvykimą į Vakarų pasaulio šalis, tuo tarpu Sirijos krikščionys dabar kenčia matydami pasaulio abejingumą ir tylą. Sirijos krikščionys jaučiasi apleisti ir pasmerkti mirčiai be galimybės pabėgti, kitų šalių konsulatai yra uždaryti jau pusantrų metų.

Arkivyskupas Nassar užsimena ir apie ganytojų sąžinės problemą kokius patarimus duoti krikščionims. Patarimas likti šalyje, gali vesti krikščionis į mirtį. Kita vertus, pagalba išvykti – reiškia Biblijos Žemę palikti be krikščionių. Šioje dilemoje Damasko maronitų arkivyskupas mato vienintelę išeiti – pastoracinė artuma gali padėti tikintiesiems suprasti Jėzaus žodžių, kurie niekados nenuvilia, tikrovę: „Nebijokite... aš esu su jumis“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.