2013-04-13 15:38:16

Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų


Apie tai buvo pranešta oficialiu Valstybės sekretoriato komunikatu, kuris buvo pristatytas taip pat ir Šventojo Sosto spaudos salėje.

Popiežius Pranciškaus, - sakoma oficialiame pranešime, - sekdamas patarimu, kuris buvo suformuluotas dar prieš konklavą vykusių kardinolų kongregacijų metu, įkūrė grupę kardinolų, kurios tikslas – būti patarėjais Bažnyčios valdyme ir parengti apaštališkosios konstitucijos „Pastor Bonus“ pakeitimo projektą. Į šią grupę paskirti: Vatikano Miesto Valstybės Gubernatūros prezidentas kard. Giuseppe Bertello, Čilės Santjago arkivyskupas emeritas kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa, Bombėjaus arkivyskupas kard. Oswald Gracias, Miuncheno arkivyskupas kard. Reinhard Marx, Kinšasos arkivyskupas kard. Laurent Monsengwo Pasinya, Bostono arkivyskupas kard. Seán Patrick O’Malley, Sidnėjaus arkivyskupas kard. George Pell, Tegusigalpos arkivyskupas kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Pastarasis paskirtas šios kardinolų patarėjų grupės koordinatoriumi. Grupės sekretoriumi paskirtas Albano vyskupas Marcello Semeraro. Apie grupės sudarymą informuojančiame komunikate taip pat sakoma, kad pirmasis visų grupės narių susitikimas įvyks šių metų spalio 1-3 dienomis, bet Šventasis Tėvas jau dabar palaiko ryšius su minėtaisiais kardinolais.

Pranešimą Spaudos salėje pristatęs t. Federico Lombardi SJ sakė, kad kaip tik šią dieną, balandžio 13-ąją, sukanka vienas mėnuo nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Tad Popiežius norėjo duoti ženklą, jog jis sutinka su kardinolų pageidavimu, kad būtų sudaryta tokia patarėjų grupė, išreikštu dar prieš konklavą vykusių generalinių kongregacijų metu. T. Federico Lombardi atkreipė dėmesį, kad sudaroma ne taryba, komitetas ar komisija, bet „grupė“. Toks terminas yra pakankamai lankstus, kad būtų galima su laiku tiksliau jį apibrėžti.

Oficialiame pranešime taip pat pabrėžta šios grupės patariamoji funkcija. T. Lombardi pažymėjo, jog paprastai kai kalbama apie „pagalbą“ Popiežiui valdyti Bažnyčią, apie institucijas, kurios „padeda“ jam vykdyti Petro tarnystę, turima galvoje pastoviai šią funkciją atliekančias institucijas, tai yra Romos Kuriją. Tuo tarpu, šiuo atveju kalbama apie „grupę“, kuri turi „patarti“ Popiežiui. Reikia iš karto pabrėžti šį skirtumą, kad būtų išvengta nepagrįstų išvadų apie Kurijos vaidmens sumenkinimą ar panašių. Šią grupę sudarantys kardinolai bus Popiežiaus patarėjai, o patarimai lies Bažnyčios valdymą ir galimą apaštališkosios konstitucijos „Pastor Bonus“ pakeitimą.

Spaudos konferencijoje buvo taip pat atkreiptas dėmesys į tai, jog šios grupės kardinolai atstovauja Bažnyčiai visuose žemynuose ir Vatikanui. T. Federico Lombardi SJ taip pat paaiškino kodėl sekretoriumi paskirtas vysk. Marcello Semeraro. Kard. Jorge Bergoglio, būsimasis popiežius Pranciškus, su šiuo vyskupu artimai bendradarbiavo 2001 m. vykusio Vyskupų Sinodo metu. Toje Sinodo asamblėjoje buvo numatyta, kad baigiamąją ataskaitą parengs tuometinis Niujorko arkivyskupas kard. Edward Egan, tačiau po rugsėjo 11-osios įvykių jis turėjo pasilikti Jungtinėse Valstijose ir ataskaitos parengimas buvo patikėtas kardinolui Bergoglio. Sinodo sekretorius buvo vyks. Marcello Semeraro. Tad jiems ir teko užduotis parengti Sinodo ataskaitą ir tą kartą glaudžiai bendradarbiaudami jie turėjo progos tiesiogiai asmeniškai susipažinti.

Kodėl pirmas kardinolų grupės susitikimas įvyks tik spalio mėnesį? Pasak t. Lombardi, pirmiausia dėl to, kad popiežius Pranciškus turėtų laiko gerai susipažinti su Kurijos veikimu, su joje dirbančiais žmonėmis. Antra vertus, nėra ir būtino reikalo skubėti. Be to, kaip jau kai kas pastebėjo, neapibrėžtas ir šios kardinolų grupės susitikimų periodiškumas. Vadinasi, ir tam palikta laiko. Kai kardinolų grupė rudenį susirinks į pirmą posėdį, tuomet ir bus nuspręsta kaip toliau vyks jos darbas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.