2013-04-12 18:00:14

Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje


Balandžio 13 dieną sukanka lygiai 27 metai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II oficialaus apsilankymo Romos sinagogoje. Šis 1986 metų vizitas buvo istorinis, nes pirmasis per daug šimtmečių, pratęsęs jau anksčiau pradėtą katalikų Bažnyčios skriaudų žydams atitaisymą.

Tuosyk popiežius Jonas Paulius II pasakė garsią frazę, jog žydai yra krikščionių „vyresnieji broliai“ tikėjime, kad žydų religija, tam tikra prasme, nėra krikščionybės išorėje, tačiau jos viduje. Su žydais krikščionys turi tokius ryšius, kokių neturi su kita religija.

Po Jono Pauliaus II taip pat ir jo įpėdinis, Benediktas XVI, tris kartus apsilankė įvairiose sinagogose: 2005 metais Kelno sinagogoje, 2008 metais Niujorko sinagogoje, 2010 metais Romos sinagogoje.

Tikėtina, kad ir popiežius Pranciškus seks savo pirmtakų pėdomis, juo labiau, kad Buenos Airėse palaikė gerus ryšius su žydų religine bendruomene. Tačiau apie tai kol kas galime kalbėti kaip apie galimybę arba troškimą.

Kalbant apie Romos žydų bendruomenę, galima pridurti, kad ji ko gero seniausia visuose Vakaruose. Pirmieji ženklai siekia antrąjį amžių prieš Kristų, pirmame amžiuje po Kristaus Romoje jau gyvavo stabili žydų bendruomenė, išaugusi po 70 metų, imperatoriui Titui nugriovus Jeruzalės Šventyklą ir daug žydų atsiuntus į Romą kaip vergus.

Vėliau, jau popiežių valdomoje Romoje, žydų bendruomenė išgyveno ir pakilimo, ir nuosmukio momentų. Viduramžiais Romoje gyvavo svarbi rabinų akademija, buvo perrašomi svarbūs kodeksai, žydų bendruomenėje gimė daug kultūros ir mokslo žmonių, buvo tiesiami tiltai tarp lotyniškosios ir islamiškosios kultūrų. XV amžiaus pabaigoje į Romą atvyko daug žydų iš Ispanijos, kurie iš ten buvo išvyti. Taip susitiko vietinė ir ispaniškoji žydų tradicijos.

Tačiau nuo XVI amžiaus vidurio, visoje Europoje įsiliepsnojus religinėms kovoms, nukentėjo ir Romos žydai. Jiems buvo uždrausta turėti ir skaityti Talmudą, savo svarbiausią kultūrinį dokumentą, buvo įkurtas uždaras kvartalas žydams, Romos getas. Tiesa, kai kurie suvaržymai vėliau buvo panaikinti, o 1848 metais popiežius Pijus IX liepė nugriauti geto sienas, tačiau tik 1870 metais Romos žydai gavo tas pačias pilietines teises, kaip ir visi kiti italai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.