2013-04-12 18:01:17

Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą


Penktadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su pagrindinės Šventojo Sosto institucijos – Valstybės sekretoriato darbuotojais. Susitikimas įvyko pačiame Valstybės sekretoriate, Apaštališkųjų rūmų senosios dalies trečiajame aukšte.

Popiežius Pranciškus atvyko 10 val. Jį pasveikino Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone. „Esame dėkingi už šį Jūsų vizitą, gėrimės veržlia Jūsų pontifikato pradžia, linkėdami, kad jis ir toliau toks būtų, kad įkvėptų ir mus stropiai, su meile ir pasišventimu tarnauti Bažnyčiai“. Atsakydamas į sveikinimą, popiežius Pranciškus keliais žodžiais padėkojo. „Atvykau, - sakė jis, - padėkoti jums už darbą, tarti jums „ačiū“ už viską ką darote“.

Šiuo metu, po 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąja konstitucija „Pastor Bonus“ įvykdytos Romos Kurijos reformos, Valstybės sekretoriatą sudaro du skyriai: bendrųjų reikalų skyrius, kuris padeda Popiežiui vykdyti Bažnyčios vadovo pareigas ir santykių su valstybėmis skyrius, atsakingas už Šventojo Sosto tarptautinius santykius. Šis skyrius savo funkcijomis panašus į pasaulietinių valstybių užsienio reikalų ministerijas. Abejuose Valstybės sekretoriato skyriuose šiuo metu dirba apie 300 žmonių – ne tik vyskupai ir kunigai, bet taip pat vienuolės ir vienuoliai, moterys ir vyrai pasauliečiai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.