2013-04-12 15:02:13

Папата: Тълкуването на Библията трябва да се полага в голямата традиция на Църквата


RealAudioMP3 „Тълкуването на Светите Писания не може да бъде само индивидуално научно усилие, а винаги трябва да се съпоставя с живата традиция на Църквата”. Тази „основна норма за правилното отношение между екзегетиката и вероучението” бе основния акцент в словото на Папа Франциск пред членовете на Папската библейска комисия, които прие днес на аудиенция. Повод за срещата бе проведената тези дни пленарна асамблея на тема: „Вдъхновението и истината на Библията”.

„Тази тема не засяга само отделния вярващ, а цялата Църква, тъй като нейния живот и мисия се основават върху Божието Слово, което е душата на теологията и заедно с това вдъхновява християнското съществувание”, посочи Папата. Светите Писания са писмено свидетелство за Божието Слово, което „предхожда и превъзхожда” Библията и за да се разбере е необходимо постоянното присъствие на Светия Дух и ръководството на Вероучението, както показва голямата църковна традиция и както е установил Втория Ватикански събор:

„Вторият Ватикански събор ясно подчертава в догматичната конституция „Dei Verbum” („За Словото”): „Крайната инстанция за всичко отнасящо се до тълкуването на Светите Писания е Църквата, която изпълнява божествения мандат и служи за съхранението и тълкуванието на Божието Слово”.

Папа Франциск посочи „неразривната връзка” между Светите Писания и традицията на Църквата, тъй като и двете произлизат от един общ „божествен източник”, представляват едно цяло и водят към една и съща цел:

„Светото писание е Божието Слово, тъй като е изписано с вдъхновението на Светия Дух – посочи Папата - докато светата Традиция предава изцяло Божието Слово, поверено от Христос Господ и от Светия Дух на апостолите и техните последователи, които озарени от Духа на Истината вярно да го съхраняват със своите проповеди, да го предлагат и защитават. По този начин Църквата черпи своята сигурност за всички откровени неща извън Светото Писание”.

Оттук следва и ролята, която трябва да има един екзегет на библейските текстове: не само „субективна интерпретация” или анализ, който не включва онзи „глобален смисъл”, създаден от Традицията на целия Божи народ през вековете:

„Тълкуванието на Светите Писания не може да бъде само индивидуално научно усилие, а винаги да бъде сравнявано, включено и проверено от живата традиция на Църквата – подчерта Папа Франциск. Тази норма е решаваща за да се уточни правилното и реципрочно отношение между екзегетика и Вероучението на Църквата.

Накрая Папата насърчи „ценната дейност” на членовете на Библейската комисия, поверявайки ги на Дева Мария – пример за смирение и послушание към Божието Слово:

„Нека Тя ви научи изцяло да приемате неизчерпаемото богатство на Светото Писание не само чрез интелектуалното изследване, а с молитвата и чрез вашия живот като вярващи, особено в настоящата Година на вярата, за да може вашата работа да помогне светлината на Светото Писание да заблести в сърцата на вярващите!”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.