2013-04-11 16:18:30

Watykańska konferencja o medycynie regeneracyjnej


II Międzynarodowa Konferencja o medycynie regeneracyjnej rozpoczęła się dziś w Watykanie. Przez trzy dni przedstawiciele Kościoła i świata nauki, etycy, dziennikarze oraz politycy będą się starali znaleźć sposób, by upowszechnić terapię dojrzałymi komórkami macierzystymi i spopularyzować wiedzę na jej temat. Jednym z przewodnich celów konferencji jest także uświadomienie społeczeństwu, że wiara i nauka nie wykluczają się, lecz współistnieją we wzajemnej symbiozie.

Ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady Kultury, współorganizującej konferencję, mówi o charakterze spotkania, a także podkreśla filozoficzny i etyczny wymiar badań w tej dziedzinie:

„Nie zajmujemy się de facto medycyną jako taką, ale próbujemy zrozumieć pewną dynamikę i ewentualne konsekwencje, jakie badania naukowe w obszarze medycyny regeneracyjnej mogą mieć dla kultury, dla filozofii, dla teologii. Naszym głównym zadaniem jest posłuchanie naukowców, zrozumienie, jak daleko badania naukowe się posunęły i jakie są istotne elementy, które powinniśmy wziąć pod uwagę, myśląc także o wyzwaniach duszpasterskich, przed którymi staje Kościół.

Staramy się zaprosić ekspertów najwyższej sławy, łącznie z zeszłorocznym noblistą prof. Johnem Gurdonem z Wielkiej Brytanii. Nie chcemy być w postawie pogoni za nauką, ale towarzyszenia nauce i wymiany tej wrażliwości, która z jednej strony płynie z naszych pryncypiów moralnych, a z drugiej strony potrzebuje także uaktualnienia, ciągłego przyswajania sobie nowej wiedzy medycznej, naukowej”.

jk/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.