2013-04-10 15:42:50

Светият Престол продължава линията на финансова прозрачност


Светият Престол продължава диалога с Мънивал, (Мoneyval) експертния Комитет към Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в страните членки, сред които и Светия Престол. На вчерашното си заседание Комитетът е взел решение следващия доклад на Светия Престол и Ватиканския град („Progress Report”) да бъде представен през декември тази година. Освен това, Мънивал е приел решението на Светия Престол докладът да не засяга само Cor Recommendations, а и всички аспекти на „Key Recommendations”. С тази инициатива, се чете във ватиканското комюнике, Светия Престол демонстрира желанието да предложи пълна картина на взетите мерки за допълнително засилване на институционалната власт за превенцията на изпирането на мръсни пари и финансирането на тероризма.

Първият доклад на Мънивал, публикуван през юли 2012, даде положителна оценка на Светия Престол за 9 от 16 -те препоръки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Остават 7 „критични зони” върху които Ватикана увери, че ще положи усилия за достигането на международните стандарти.

Според процедурните норми на Мънивал , всяка страна е задължена да представи на Пленарната асамблея на Комитета „Progress Report” в рамките само на „Cor Recommendations”. В тази светлина Светия Престол потвърждава конструктивния диалог с Мънивал и желанието за финансова прозрачност.

Приложението на мерки от Ватикана за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма започват в края на 2010 с приемането на специален закон 127 в тази област, който влезе в сила през април 2011, а през февруари на следващата година Ватикана поиска комисия за оценката на Мoneyval.

dg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.