2013-04-09 17:14:27

Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną


Antradienį Šventojo Sosto spaudos salėje pristatyta tarptautinė konferencija, kuri vyks Vatikane balandžio 11-13 dienomis ir kurioje bus kalbama apie mediciną, kuri remiasi suaugusių kamieninių ląstelių terapijomis (http://adultstemcellconference.org). Šios ląstelės turi sugebėjimą virsti praktiškai bet kokiu žmogaus kūno audiniu. Todėl, išmokus jas kontroliuoti, tikimasi medicinos galimybes pakelti į aukštesnį lygį, padaryti ją regeneracine medicina. Išgavus kamienines ląsteles iš suaugusio organizmo yra išvengiama embriono sunaikinimo, kuris prieštarauja etikai.

Konferenciją pristatė biofarmacinio fondo „Stem for life“ vadovė daktarė Robin Smith ir Popiežiškosios kultūros tarybos mokslo departamento pareigūnas kun. Tomasz Trafny. Biotechnologijų įmonė „Neosteam“ ir Popiežiškoji kultūros taryba, kartu su STOQ International, yra konferencijos organizatoriai.

Daktarė Smith priminė, kad pirmoji tarptautinė konferencija apie kamienines ląsteles Vatikane buvo surengta 2011 metais. Anot jos, kaip tuosyk, taip ir šiemet konferencija galbūt labiau skirta pasakyti ne tam, „ką mes darome, tačiau ką turime daryti“. Nesiekiama neigti embrioninių kamieninių ląstelių mokslo, tačiau auklėti žmoniją apie tai, ką jau dabar galima padaryti su suaugusių ląstelių terapijomis ir kokios galimybes yra ateityje, kad nereikia rinktis tarp geros medicinos ir geros etikos.

Mokslininkė trumpai pristatė trijų dienų konferencijos programą. Kadangi siekiama joje pabrėžti ugdymą, papasakoti apie naujos terapijos galimybes plačiajai publikai suprantama kalba, moderatoriais bus keli aukšto lygio, žinomi žurnalistai. Mokslininkai ir medikai pristatys savo pranešimus, tarp jų bus Nobelio premijos laureatas John Gurdon, britų biologas, 2012 metais premiją pasidalinęs su su japonu Shinya Yamanaka, už tai, kad padėjo atskleisti, kaip „suaugusios ląstelės gali būti perprogramuotos į pluripotentines“, tai yra, galinčias virsti įvairiais audiniais. Konferencijoje kalbės buvę ligoniai - širdies ligą išsigydęs vyras, reta liga sirgęs vaikas – kurie gydėsi suaugusių ląstelių terapijomis. Konferencijoje pakviesti dalyvauti 25 universitetų medicinos studentai, naujoji medikų ir mokslininkų karta.

Robin Smith priminė, kad, kartu su kun. Trafny, išleido knygą „Gydančios ląstelės“, kurioje, būtent, ir buvo siekta kiek įmanoma paprastesne kalba, suprantama ne specialistams, paaiškinti ką šios terapijos gali šiandien ir ko tikimąsi rytoj: šiuo metu vykdoma per 4300 tyrimų su suaugusiomis kamieninėmis ląstelėmis.

Taip pat ir monsinjoras Trafny pabrėžė konferencijos ugdomąją reikšmę. Pasak jo, toks poreikis kilo natūraliai. Rengiant pirmąją konferenciją, tikslas buvo „suprasti – pažinti - tirti“, ir su mokslininkų pagalba, regeneracinės medicinos pasekmes ne tik pačiai medicinai, bet ir visuomenei bei kultūrai. Tačiau, pradėjus domėtis ir dirbti šia tema, suprasta, kad plačiajai visuomenei menkai suprantama tai, kas yra kamieninės ląstelės. Nuomonėse daug painiavos ir daug politikos. Todėl prie pirmojo tikslo buvo pridėtas kitas: „išversti – formuoti - skleisti“. Išversti tiems, kurie neturi specialios mokslinės formacijos ir skleisti įvairiais lygiais. Kalbant labiau apie Popiežiškosios kultūros tarybos kompetencijas, galima pridurti dar vieną tikslą: „palikti ženklą – palaikyti - bendradarbiauti“. Čia kalbama apie siekį palikti ženklą visuomenės kultūroje, mentalitete, nurodant ir argumentuojant tuos puikius mokslinių tyrimų metodus, kurie atitinka aukščiausias moralines vertybes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.