2013-04-08 19:05:28

Romos vikaras emeritas kard. Ruini: Svarbu, kad popiežius būtų pagal Dievo širdį!


Popiežiaus Pranciškaus išrinkimas Italijos Bažnyčiai buvo pasitikėjimo, dvasinės jėgos ir atsinaujinimo smūgis už kurį galime būti dėkingi, -pareiškė po Atvelykio sekmadienio Mišių Romoje kardinolas Camillo Ruini, buvęs dviejų popiežių, pal. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vikaras Romos miestui. Kardinolas Ruini Dievo gailestingumo sekmadienį koncelebravo Mišias Laterano bazilikoje su popiežiumi Pranciškumi ir vikaru Romoje kard. Agostino Vallini iškilmingo popiežiaus ingreso į Romos katedra proga.

Popiežius Pranciškus atnešė jaunatviškumo ir ateities gūsį į senąją ir giliai įsišaknijusią Romos bažnyčią, - sakė vikaras emeritas. Anot jo, Popiežius Pranciškus yra ypatingo paprastumo ir atvirumo, tačiau ir gilaus dvasinio gyvenimo žmogus. Jam malda ir homilijos yra priemonė ne užsisklęsti savyje, o atsiverti Dievui. Popiežius Pranciškus tačiau į pirmąjį planą iškelia ne mūsų meilę Dievui ir artimui, o Dievo meilės mums skelbimą, Dievo meilės, kuri yra atleidimas, gailestingumas.

Roma buvo giliai prisirišusi prie Jono Pauliaus II, pirmo popiežiaus ne italo po kelių šimtmečių pertraukos. Roma buvo labai prisirišusi prie Benedikto XVI, o dabar visiškai prisirišo prie popiežiaus Pranciškaus. Romoje labai gilios katalikybės visuotinumo šaknys; per pastarąjį ir dabartinį šimtmetį tai jau nebe troškimas, o tikrovė. Taigi, visai normalu, kad popiežius ne europietis. Ateityje popiežiaus tautybė bus visai nesvarbi; bus svarbu tik tai, kad popiežius būtų pagal Dievo širdį, - pažymėjo Romos miesto vikaras emeritas, kardinolas C. Ruini. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.