2013-04-08 16:45:31

Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą


Šventąjį Tėvą pirmadienio rytą Vatikane aplankė Vokietijos Evangelikų Bažnyčios pirmininko, pastoriaus Nikolaus Schneider vadovaujama aštuonių asmenų delegacija. Audiencija delegacijai, kurios sudėtyje buvo taip pat liuteronų pastoriaus žmona, buvo labai nuoširdi, - pažymėjo Šventojo Sosto Spaudos Salės direktorius t. Federico Lombardi SJ.

Vokietijos Evangelikų Bažnyčios pirmininkas pasveikino popiežių su išrinkimu ir ypač entuziastinga pontifikato pradžia. Jis pažymėjo, kad popiežiaus pasirinktą Pranciškaus vardą supranta visi, nes tai vardas šventojo, kuris labai veiksmingai kalba visiems krikščionims.

Pastorius kalbėjo ir apie Argentiną ištikusią potvynių katastrofą, užtikrino Šventajam Tėvui solidarumą kenčiantiems jo kraštiečiams. Popiežius ir pastorius toliau kalbėjo apie ekumeninius santykius, ypač „kankinių ekumenizmą“, įskaitant netolimos praeities. Tai tema, kuri yra ypač brangi popiežiui Pranciškui, kuris, kaip pažymėjo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, gerai susipažinęs su kankinių patirtomis kančiomis, taip pat Evangelikų Bažnyčios narių nacių valdymo laikais ir kitomis aplinkybėmis.

Kankinių pralietas kraujas giliai vienija skirtingas krikščionių konfesijas bendrame liudijime vardan Kristaus, - pridūrė t. Lombardi.

Pastorius Nikolaus Schneider papasakojo popiežiui apie Vokietijos Evangelikų Bažnyčios pasirengimus švęsti Reformacijos jubiliejų 2017 m. ir ta proga vyksiančius evangelikams labai svarbius renginius. Tuo metu Pranciškus priminė svečiui savo pirmtako Benedikto XVI kalbas, pasakytas Erfurte, kur gyveno ir veikė Liuteris.

Šie pokalbiai buvo itin reikšmingi ekumenizmui, katalikų Bažnyčios ir Reformacijos tradicijos santykiams, o ypač Liuterio figūros atžvilgiu.

Apibendrindamas t. Lombardi sakė, kad susitikimas buvo ypatingai vaisingas ir reikšmingas ekumeniniam įsipareigojimui, kurį dabartinis pontifikatas tęsia be užuolankų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.