2013-04-08 09:51:51

Папа Франциск: не се страхувайте да възвестявате възкръсналия Христос


Мирът е плод на прошката и блажени онези, които вярват в Божията любов свидетелствана от християните. Това каза Папа Франциск в краткото си размишление на неделната молитва „Царице Небесна”. Той призова повече от 100-те хиляди вярващи, присъствали на молитвата да възвестяват Христос във всяка житейска среда. Смелостта на християните, посочи Папата, се изразява в примера на техния живот и свидетелството на Евангелието сред хората.

Светият Отец обърна към хилядите събрали се на площад „Свети Петър” с Христовите думи, отправени към учениците събрали се вГорницата: „Мир вам”:

Това не е поздрав, нито пожелание: мирът е дар, най-ценният дар, който Исус дава на учениците си след като преминава през смъртта и ада. Този мир е плод на победата на Божията любов над злото и плод на прошката. Истинският и дълбок мир се поражда, когато се изпита Божието милосърдие”.

Папата се позова на празника на Божието милосърдие, установен да се чества в първата неделя след Възкресение Христово от Блажен Йоан Павел ІІ, който се представи пред Небесния Отец именно в навечерието на този празник преди осем години. Ден, в който литургията ни предлага откъсът, разказващ за изповядването на вярата от Тома пред възкръсналия Христос. Този ден, отбеляза Папата, „определя за блажени онези, които от две хиляди години до днес са повярвали без да са видели:

Това е една много важна дума за вярата, която можем да наречем блаженството на вярата”. Блажени онези, които са повярвали без да са видели: това е блаженството на вярата. Във всяко време и място, блажени са онези, които чрез Словото Божие, провъзгласено от Църквата и засвидетелствано от християните, вярват, че Исус Христос е любовта на въплътения Бог, въплътеното Милосърдсие. И това важи за всеки един от нас!”.

Мисията на Църквата, припомни Папа Франциск, е да възвестява Христовото „Царство на любовта” и прощаването на греховете с помощта на Светия Дух, „който премахва страха от сърцата на Апостолите”:

Нека да имаме повече смелост в свидетелството на вярата във Възкръсналия Христос! Не трябва да се страхуваме да бъдем християни и да живеем като християни! Трябва да сме смели, да излезем и да възвестяваме Възкръсналия Христос, защото Той е нашият мир, Той ни дари мира чрез Своята любов, прошка, кръв и милосърдие”.

Папа Франциск отправи настойчив призив към вярващите да отнесат Христос сред хората и припомни „специалната мисия”, поверена на неокатекуменалната общност в Рим:

Приканвам всички да отнесат Благата Вест с нежност и почитвъв всяка житейска среда. Идете по площадите и възвестявайте Исус Христос, нашият Господ”.

Накрая Папата отправи молитва към Майката Божия:

Нека заедно да се молим на Дева Мария, за да ни помогне да вървим във вярата и милосърдието, изпълнени с доверие в милосърдието на Господ, който винаги ни очаква, обича и ни прощава със Своята кръв. Той ни прощава всеки път, когато Му поискаме прошка. Нека имаме доверие в милосърдието Му!”.

След неделната молитва Папата публикува нов туит на акаунта @pontifex: „Колко е хубав и нежен погледа на Исус над нас! Нека никога не губим доверието в търпеливото милосърдие на Бог!”. Само преди броени дни папският акаунт на девет езика надхвърли 5 милиона симпатизанти.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.