2013-04-08 13:42:37

Romos vyskupo Pranciškaus ingresas į savo katedrą: vyskupijos atstovai prisieks paklusnumą


Petro tarnystės pradžios iškilmėje kovo 19 dieną naujajam Romos vyskupui prisiekė šeši kardinolai, šiuo tradiciniu gestu išreikšdami visos Kardinolų kolegijos paklusnumą. Tokiu būdu paklusnumo priesaikos aktas buvo supaprastintas – vietoj beveik dviejų šimtų kardinolų individualiai, už visus juos priesaiką davė tik šeši, po du iš kiekvieno kardinolų ordino: vyskupų, kunigų ir diakonų.

Taip pat šį sekmadienį, kai per Atvelykį švenčiamas Dievo Gailestingumas, Pranciškui įžengus oficialiai užimti savo vyskupijos katedrą Laterano arkibazilikoje, naujajam ganytojui prisieks taip pat Romos vyskupijos atstovai.

Paklusnumą Romos vyskupui prisieks Romos bažnytinės bendruomenės skirtingų komponentų atstovai: visų prima – pirmasis popiežiaus padėjėjas Romos vyskupijoje, jo Vikaras kardinolas A. Vallini, paskui vyskupijos viceregentas, vienas iš vyskupų augziliarų, vienos parapijos klebonas, vienas parapijos vikaras, diakonas, vienuolis, vienuolė, viena Romos vyskupijos šeima ir du jaunimo atstovai – vaikinas ir mergina.

Paklusnumo aktas įvyks tuoj pat po to, kai popiežius Pranciškus, naujasis Romos vyskupas, užims savo katedrą. Šventojo Tėvo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmės prasidės 18.30 val. Lietuvos laiku.

Popiežiaus Pranciškaus ingreso Mišiose ypatinga vieta bus skirta vyskupijos neįgaliesiems bei juos globojantiesiems ir slaugantiesiems. Neįgaliųjų piligriminių kelionių ir slaugos organizacijos UNITALSI Romos atstovybės vadovybė pranešė, jog gavo tiek daug prašymų dalyvauti popiežiaus Pranciškaus iškilmingojo ingreso Mišiose Laterano bazilikoje, kad tenkinti galės tik mažą jų dalį. Dėl vietos stokos Laterano bazilikoje, kuri yra Romos vyskupijos ir popiežiaus katedra, ingreso iškilmėje dalyvaus penkiolika neįgaliųjų su juos lydinčiais asmeninis, atstovausiančių visiems Romos vyskupijos tikintiesiems, kurie kūne ar dvasioje paženklinti negalios. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.