2013-04-06 14:00:10

Popiežius Pranciškus paskyrė Pranciškonų ordino vyresnįjį Vienuolijų kongregacijos sekretoriumi


Šeštadienį popiežius Pranciškus tęsė susitikimus su Apaštalų Sosto dikasterijų vadovais. Pirmiausia jis priėmė kardinolą Marc Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektą. Po jo, vidudienį, Šventasis Tėvas susitiko su kardinolu Antonio Cañizares Llovera, Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos vadovu.

*

Šeštadienį popiežius Pranciškus taipogi paskyrė naują Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijos sekretorių. Šios pareigos ilgoką laiką buvo likusios laisvos po to, kai ankstesnis sekretorius Joseph William Tobin buvo paskirtas Indianapolio (JAV) arkivyskupu.

Naujuoju kongregacijos, atsakingos už įvairias vienuolines bendruomenes, sekretoriumi paskirtas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino vyresnysis t. José Rodríguez Carballo, tuo pat metu pakeliant jį arkivyskupu.

T. Carballo gimė Ispanijoje ir čia įstojo seminariją, vėliau į Pranciškonų ordiną. 1971 metais davė pirmuosius laikinuosius įžadus. Po filosofijos studijų Ispanijoje tęsė teologijos studijas Šventojoje Žemėje, čia, Jeruzalėje, 1977 metais buvo įšventintas kunigu. Vėliau biblines studijas pratęsė Romos bibliniame institute. Grįžęs į Ispaniją du dešimtmečius dėstė teologiją, tuo pat metu buvo išrinktas įvairioms pareigoms Pranciškonų ordino viduje: ekonomu, gvardijonu, vienuolyno rektoriumi, novacijų magistru, provincijolu.

1993 metais buvo paskirtas Europos pranciškonų provincijolų sąjungos pirmininku, 1997-iaisias metais viso ordino definitoriumi ir Popiežiškojo „Antonianum“ universiteto studijų programos sekretoriumi. 2003 metais buvo išrinktas, o 2009-aisiais perrinktas Mažųjų brolių ordino vyresniuoju, tapdamas 119-uoju šventojo Pranciškaus įpėdiniu.

Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijoje t. Carballo nėra naujokas: jis jau buvo šios kongregacijos narys, dalyvavo ne viename Vyskupų sinode ir kituose svarbiuose visuotinės Bažnyčios gyvenimo įvykiuose.

*

Šiomis dienomis Vatikane lankysis bažnytinės ir politinės delegacijos. Nuo pirmadienio, balandžio 8 dienos, prasideda Toskanos regiono Italijoje vyskupų, 18 ganytojų, vadovaujamų Florencijos arkivyskupo kardinolo Giuseppe Betori, vizitas „ad Limina“. Per keturias dienas vyskupai pristatys Šventojo Sosto dikasterijoms ir popiežiui ataskaitas už jiems patikėtas vyskupijas, spręs aktualius klausimus.

Taip pat pirmadienį yra numatytas popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Vokietijos evangelinių Bažnyčių tarybos primininku Nikolaus Schneider. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.