2013-04-08 13:42:13

100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija


Romos kardinolas vikaras Agostino Vallini dvidešimčiai tūkstančių neokatechumenato bendruomenių narių suteikė siuntimą skelbti Evangeliją Romos miesto aikštėse. Siuntimo skelbti Evangeliją apeigos įvyko sekmadienio rytą Šv. Pauliaus už Romos miesto mūrų bazilikoje. Romos penkių šimtų neokatechumenato bendruomenių atstovai siunčiami sekančius iš eilės penkis sekmadienius skelbti Evangeliją šimte Italijos sostinės aikščių. Nuo Romos centro iki miesto pakraščių Dievo Žodį skelbs jaunimas, šeimos su vaikais, vyresnio amžiaus žmonės, kunigai ir vienuoliai.

Kiekvienoje iš 100 Romos aikščių penkių neokatechumento bendruomenių nariai susiburs aplink kryžių, kad sukurtų ne tik maldos aplinką, bet taip pat giesmėmis palydimo džiaugsmo atmosferą. Kiekvienoje sostinės aikštėje bent po vieną vaikiną ir merginą paliudys ką reiškia savo gyvenime sutikti prisikėlusį Jėzų. Po to seks trumpa katechezė egzistencinėmis temomis: kas yra Dievas tau, kokia yra gyvenimo prasmė, kokia yra tavo Bažnyčios patirtis.

Kardinolas Agostino Vallini, Popiežiaus vikaras Romos miestui, Vatikano radijui pasakojo, kad jis remia tikinčiųjų iniciatyvą drąsiai skelbti Gerąją Naujieną ten, kur žmonės susiburia. Tai labai susišaukia su popiežiaus Pranciškaus kvietimu Jėzų skelbti periferijose, tai yra dvasinėse periferijose, tai ne tik miesto struktūros periferijos.

Ši neokatechumenato bendruomenių iniciatyva Tikėjimo metuose bus įgyvendinta ir kitose dešimtyje tūkstančių viso pasaulio miestų aikštėse. Pasak vieno iš iniciatorių Kiko Arguello, Neokatechumeninio Kelio steigėjo, labai svarbu iš savo parapijų eiti į žmones ir skelbti Kristų, kuris atidavė savo gyvybę už mus. Taigi, gausus jaunimo būrys su kryžiumi rankose aikštėse šokiais ir giesmėmis paruoš žmones liudijimui ir Gerajai Naujienai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.