2013-04-06 09:39:24

Испанските епископи: човешките права да бъдат признавани още от зачатието


„Човек още от зародиша”: така е озаглавено посланието на испанските епископи, предвид Деня на живота, който ще се проведе на 8 април. „Човешкият живот е свят, защото още от началото води съзидателната дейност на Бог и остава винаги в една специална връзка със Създателя", се чете в документа . Затова, подчертават испанските епископи, „всяка атака против човешкия живот е една атака против разума и справедливостта, и представлява една тежка обида за Бог”. Испанските епископи призовават да се признаят правата на личността от момент на зачатието, със специално внимание за „ненакърнимото право на всеки човешки живот”. Това право, обясняват епископите, „не е едно държавно разбиране, то е право на самия живот, който има задължението да го защитава във всеки момент”. Те подчертават своето задължение да „помагат за разграничаване от справедливостта и от моралността на законите”, защото „настоящите испански закони за аборта са много несправедливи, те не признават, нито защитават по съответния начин действителността на живота”. Църквата в Испания припомня подкрепата и помощта предложена на семействата от Центровете за семейна насоченост, заедно с подкрепата дадена на бременните жени с риск да абортират и за психологическата помощ предложена от новите майки. "Всички те са валидни форми на помощ, които се нуждаят от свещеници формирани да подпомагат по съответния начин най-нуждаещите се майки", завършва посланието на испанските епископи.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.