2013-04-05 16:51:05

Popiežiaus susitikimai su Romos Kurijos vadovais. Tikėjimo mokymo kongregacijos pareiškimas.


Ketvirtadienį ir penktadienį popiežius Pranciškus privačiose audiencijoje priėmė kelis Romos Kurijos institucijų vadovus. Susitikimai truko nuo pusė valandos iki valandos. Ketvirtadienio privačioje audiencijoje Popiežius priėmė už Bažnyčios misijas atsakingos Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektą kard. Fernando Filoni. Kitoje audiencijoje tądien buvo priimtas Popiežiškojo tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto pirmininkas arkiv. Piero Marini. Čia dera priminti, kad pernai Dubline vyko penkiasdešimtasis Tarptautinis eucharistinis kongresas, o sekantis 2016 m. vyks Filipinų Cebu mieste. Ketvirtadienį su Šventuoju Tėvu taip pat susitiko Popiežiškosios šv. Pauliaus bazilikos už Romos sienų arkikunigas kard. James Michael Harvey, bazilikos, kurią Popiežius ketina aplankyti kitą sekmadienį, balandžio 14 d.

Penktadienio privačiose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą arkiv. Gerhardą Ludwigą Muellerį ir Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektą kard. Leonardo Sandri, beje, argentinietį kaip ir Popiežius.

Po arkivyskupo Muellerio susitikimo su Popiežiumi, Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad Prefektui suteiktos Popiežiaus audiencijos metu buvo paliestos įvairios šios kongregacijos veiklos sritys, bet ypatingas dėmesys buvo skirtas nepilnamečių lytinio išnaudojimo tematikai. Popiežius paragino kongregaciją tęsti darbą Benedikto XVI nurodyto kryptimi, ryžtingai reaguoti į lytinio išnaudojimo atvejus, rūpintis prevencija, padėti nukentėjusiems praeityje, bausti nusikaltusius, rūpintis, kad Vyskupų konferencijos susikurtų reikalingas direktyvas ir jas vykdytų, nes tai labai svarbu Bažnyčios liudijimo patikimumui. Šventasis Tėvas sakė, kad jis meldžiasi už šių nusikaltimų aukas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.