2013-04-04 17:30:24

Popiežius Pranciškus kasdien kalba Rožinį


Tarp neseniai paskelbtų popiežiaus Pranciškaus vadovausimų pamaldų, numatyta ir Rožinio malda Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje. Šią baziliką popiežius Pranciškus aplankė rytojaus dieną po išrinkimo, kovo 14-osios rytą. Į šią baziliką jis vėl sugrįš gegužės 4 d. vakarą. Liaudies pamaldumo tradicijoje Marijai skirto gegužės mėnesio pirmąjį šeštadienį popiežius Pranciškus Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje vadovaus Rožinio maldai.

„Kiekvieną dieną sukalbu visą Rožinį. Tai daryti mane paskatino Jono Pauliaus II pavyzdys“, - taip prieš aštuonerius metus, po Jono Pauliaus II mirties, italų spaudai išsitarė tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kard. Jorge Mario Bergoglio. Populiariam katalikiškam mėnraščiui „30 giorni“ 2005 m. duotame interviu dalindamasis atsiminimais apie Joną Paulių II, kardinolas Bergoglio paminėjo jam neišdildomą įspūdį palikusį dalyvavimą Jono Pauliaus II vadovautoje Rožinio maldoje Vatikane 1985 m.

„Popiežius klūpėjo visų maldininkų priekyje. Matydamas jį, panirusį maldoje, aš bandžiau jį įsivaizduoti kaip jauną kunigą, kaip seminaristą, kaip darbininką, poetą, kaip vaiką jo gimtame Vadovicų miestelyje vis su rožiniu rankoje, vieną po kitos kartojantį „Sveika Marija“. Tą akimirką aš suvokiau ką iš tiesų reiškė Dievo Motinos žodžiai Gvadalupėje ištarti jaunam indėnui Juan Diego: „Nebijok, juk aš esu tavo motina“. Nuo tada, - prieš aštuonerius metus prisipažino būsimas popiežius Pranciškus, - kasdien sukalbu visą Rožinį“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.