2013-04-03 16:53:05

Popiežiaus Pranciškaus liturgijų kalendorius


Popiežius Pranciškus kiekvieną Velykų sekmadienį iki Sekminių aukos Šv. Mišias Vatikane ir Popiežiškosiose bazilikose Romoje. Antradienį Popiežiaus ceremonijų vadovo paskelbtame liturginės veiklos kalendoriuje įrašytos Mišios su kunigų šventimais, sutvirtinimo sakramentu, šventųjų kanonizavimo apeigomis, Mišios brolijų atstovams ir bažnytiniams sąjūdžiams. Liturginės veiklos kalendorių Velykų laikotarpiui užbaigs Sekminių vigilija su popiežiumi Šv. Petro aikštėje gegužės 18 d. ir jo vadovausimos Sėkminių Mišios Vatikane, gegužės 20 d., 10 val. (apeigų laikas – Romos laiku).

Šventojo Tėvo vadovaujamos liturginės apeigos Velykų laikotarpiu:

Balandžio 7 d. Atvelykio arba Dievo gailestingumo sekmadienį, Romos vyskupo įžengimas į Romos katedrą, Laterano bazilikoje, 17.30 val.

Balandžio 14 d. III Velykų sekmadienio Mišios šv. Pauliaus bazilikoje už Romos mūrų, 17.30 val.

Balandžio 21 d. IV Velykų sekmadienio Mišios su kunigų šventinimais Vatikano bazilikoje, 9.30 val.

Balandžio 28 d. V Velykų sekmadienio Mišios ir Sutvirtinimo sakramento teikimas Šv. Petro aikštėje, 10.00 val.

Gegužės 4 d. Rožinio malda Švč. Marijos Didžiojoje bazilikoje, 18 val.

Gegužės 5 d. VI Velykų sekmadienio Mišios brolijoms, Šv. Petro aikštėje, 10.00 val.

Gegužės 12 d. VII Velykų sekmadienio Mišios ir palaimintųjų kanonizacija, Šv. Petro aikštėje, 9.30 val.

Gegužės 18 d. Sekminių vigilija su bažnytiniais sąjūdžiais Šv. Petro aikštėje, 18 val.

Gegužės 19 d. Sekminių sekmadienio Mišios su bažnytiniais sąjūdžiais Šv. Petro aikštėje, 10 val.

Gegužės 12 d. bus paskelbti šventaisiais pal. kankinys Antonio Primaldo ir maždaug aštuoni šimtai to paties likimo bendražygių iš pietų Italijos bei dvi palaimintosios vienuolės Laura Montoya ir Marija Gvadalupė Garcia Zavala. Jų kanonizavimo datą nustatė dar popiežius Benediktas XVI toje pačioje konsistorijoje vasario 11 d., kurios metu pareiškė atsisakantis Petro Sosto tarnystės. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.