2013-04-02 15:21:54

J.M. Bergoglio: „Jonas Paulius II, iki galo ištikimas Kristaus liudytojas“.


Balandžio 2 dieną prieš aštuonerius metus mirė popiežius Jonas Paulius II, Karolis Wojtyla, kurį jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI paskelbė palaimintuoju 2011 gegužės 1 d. Praėję aštuoneri metai jungia tris pontifikatus: Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus, kurį kardinolu paskyrė pal. Jonas Paulius II. Jorge Mario Bergoglio tapo kardinolu 2001 metais kartu su keliomis dešimtimis kitų Bažnyčios hierarchų, įskaitant bendraamžį Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį. Jorge Mario Bergoglio dėkingas popiežiui Jonui Pauliui II taip pat už jo paskyrimą pirmiausiai Buenos Airių vyskupu augziliaru 1992 metais, o paskui ir Argentinos sostinės arkivyskupo koadjutoriumi 1997 metais. Šiandien norime pasidalinti tuometinio kardinolo ir Buenos Airių arkivyskupo Bergoglio, dabar popiežiaus Pranciškaus mintimis apie Joną Paulių II, išsakytas keliose homilijose.

Jonas Paulius II gyveno be baimės, nes „gyvenime kontempliavo prisikėlusį Kristų; todėl jis be baimės galėjo griauti diktatūras“, - sakė kardinolas Bergoglio Buenos Airių katedroje švęsdamas Jono Pauliaus II beatifikaciją. „Drąsa, tvirtumas, - sakė anuomet kardinolas Bergoglio, kuriuos mums duoda Kristaus prisikėlimas, ramybė, kurią suteikia žinojimas, jog Dievo gailestingumas atleidžia, mums neleidžia bijoti“. „Todėl ir mūsų širdyse šiandien aidi Kristaus ir palaimintojo Jono Pauliaus II kvietimas „Nebijokite“.

Šešeriais metais ankščiau, Jono Pauliaus II mirties proga, kardinolas Bergoglio Buenos Aires katedroje aukojo gedulingas Mišias už mirusįjį. Tuomet Buenos Aires ganytojas sakė, kad Jonas Paulius II buvo „nuoseklus Viešpaties liudytojas, Dievo žmogaus nuoseklumu puoselėjęs bendrystę su Dievo tauta“. „Tą jo nuoseklumą liudijo valandos, kas rytą praleistos adoruojant“. - „Manau, jog tikslu tvirtinti, kad Jonas Paulius II buvo nuoseklus todėl, kad leidosi būti „išraižomas“ Dievo valios. Laikais, kai labiau nei mokytojų reikia liudytojų, Jonas Paulius II išliko iki galo būdamas ne kuo kitu, kaip ištikimu liudytoju“, - sakė 2005 metais apie Joną Paulių II jo mirties proga tuometinis Buenos Airės arkivyskupas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.